Zásady a vedení společenské odpovědnosti, řízení rizik

Naše neměnná filozofie udržitelnosti

Cílem společnosti Panasonic je přispívat k rozvoji světové společnosti a kultury neustálým zlepšováním produktů, které vyrábí a prodává. Základní cíle managementu společnosti Panasonic jasně vyjadřují smysl naší obchodní činnosti i smysl naší existence jako takové.

Od založení společnosti v roce 1918 tato filozofie tvořila základ veškeré naší obchodní činnosti. Klíčovým prvkem této filozofie je základní koncept „podniku jako veřejného člena společnosti“. Podnik veškeré své zdroje – jako jsou lidé, peníze nebo zboží – získává ze společnosti.

Celá skupina Panasonic vyvíjí neustálou snahu zajistit, aby naše obchodní i správní činnost byla vždy hodná „veřejné instituce společnosti“, a budeme tuto filozofii i nadále uplatňovat v oblasti výroby, což je hlavní náplň naší obchodní činnosti.

Zároveň se jedná o základní podstatu udržitelnosti skupiny Panasonic. Stojíme dnes na mnoha historických křižovatkách – v oblasti ekonomie, globálního životního prostředí i společnosti jako takové – a skupina Panasonic bude i nadále pokračovat ve své roli průkopníka životních stylů zítřka a tím globálně podporovat udržitelné podnikání a přispívat k lepší budoucnosti naší společnosti i celého světa.

Japonská kaligrafie filozofie Basic Management Objective společnosti Panasonic

My Management Philosophy (vydáno v červnu 1978)

Na fotografii Konosuke Matsushita, zakladatel společnosti Panasonic

„Dnes se vedou nejrůznější diskuze na téma ,sociální odpovědnosti‘, avšak zatímco smysl tohoto konceptu může nabírat různé podoby podle dané doby a sociálních podmínek, základní sociální odpovědností každého podniku v jakékoli době by mělo být zlepšování společnosti svou obchodní činností. Je nesmírně důležité, aby veškerá obchodní činnost vycházela z tohoto předpokladu.“

Konosuke Matsushita,
zakladatel společnosti Panasonic

Zásady chování platné ve společnosti Panasonic byly formulovány v roce 1992 jako zvláštní návod pro uvedení filozofie vedení společnosti do praxe. (Aktuální standard je upravené a zrevidované vydání z roku 2014.)

Společnost Panasonic formulovala své Zásady pro udržitelnost v roce 2013 jako písemnou zprávu o své snaze přispět ke dnešní společnosti a splnit svou společenskou odpovědnost.