Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

ISM

Bezpecnost_944x330OK

O Společnosti   Výrobky   Kariéra   ECO   CSR   ISM

Bezpečnostní politika

Společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. byla založena v roce 1996 jako výrobce špičkových televizorů. Postupem času se stala jednou z největších a nejrespektovanějších továren v České republice. Proto si v souladu se základní filozofií mateřské společnosti Panasonic Group klade za cíl udržení spokojenosti a důvěry zákazníků poskytováním špičkové technologie, produktů a služeb.

Klíčovým faktorem úspěchu společnosti je kromě strategické polohy, kvalifikovaných pracovníků a aplikace nejnovějších výrobních technologií také odpovědnost managementu společnosti za bezpečnost informací.

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. pokládá za důležité chránit obchodní a osobní informace společnosti stejně jako informace zákazníků, dodavatelů či ostatních smluvních třetích stran a informace orgánů veřejné správy z hlediska zachování jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

Pro průběžné dosahování bezpečnostních cílů společnost identifikuje rizika související s bezpečnosti informací, vyhodnocuje je a zaváděním přiměřených opatření tato rizika řídí.

Prostřednictvím pravidelných auditů a přezkoumání monitoruje úroveň bezpečnosti informací, vyhodnocuje efektivitu zavedených opatření a propracovaným systémem nápravných a preventivních opatření stav systému bezpečnosti informací neustále zlepšuje. 

Společnost nabízí atraktivní pracovní příležitosti pro inženýry, specialisty i jiné kvalifikované pracovníky a snaží se o průběžné zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců prostřednictvím odborných vzdělávacích programů a také školení zaměřených na bezpečnost informací.

Bezpečnostní politika společnosti je v souladu s bezpečnostní politikou CISD mateřské společnosti Panasonic Corporation, respektuje zákonné, regulatorní a smluvní požadavky, kterými je společnost povinna se řídit.

Vydáním tohoto dokumentu vedení společnosti jednoznačně deklaruje svou podporu systémovému řízení bezpečnosti informací.

Tuto bezpečnostní politiku dále rozvádí Příručka systému řízení bezpečnosti informací a všichni zaměstnanci a smluvní třetí strany jsou povinni se jí řídit. Součástí Systému řízení bezpečnosti informací je i Plán kontinuity, který popisuje postup řízení organizace při výpadku kritických systémů.

English version (Anglická verze)

English

ISM

Bezpečnostní politika
Ochrana osobních údajů