อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของน้ำในการฟอกอากาศ เทคโนโลยีอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบอันล้ำสมัยของ Panasonic จึงมีส่วนช่วยสร้างความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย

|    English    |    Español    |    Pусский    |    Français    |    Italiano    |    中文    |    日本語    |    Bahasa Indonesia    |    Tiếng Việt    |    عربى    |

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด
อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบคืออะไร

ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ความชื้นที่มองไม่เห็นจะถูกรวบรวมจากอากาศและถูกปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าใส่ เกิดเป็นอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน อนุมูล (องค์ประกอบทำปฏิกิริยาสูง) ที่อยู่ภายในอนุภาคน้ำสามารถทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ ได้ทันทีโดยการยับยั้งสารที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสและแบคทีเรีย และยังสามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วย โดยปกติแล้ว อนุมูลไฮดรอกซิลจะจับกับสารอื่นๆ ทันทีและมีอายุไม่นาน แต่อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่ามีอายุนานกว่าและแพร่กระจายไปได้ไกลกว่ามาก จึงมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าตามไปด้วย Panasonic เล็งเห็นถึงคุณค่าของเทคโนโลยีนี้ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบขึ้นมาด้วยตัวเอง

> เรียนรู้เพิ่มเติม

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

กลไกการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

Our website uses cookies and similar tools to improve its performance and enhance your user experience and by continuing to use this website without changing your settings, you consent to their use. To find out more about the cookies we use or how to change your settings, please see our Cookie Policy. OK