อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของน้ำในการฟอกอากาศ เทคโนโลยีอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบอันล้ำสมัยของ Panasonic จึงมีส่วนช่วยสร้างความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย

|    English    |    Español    |    Pусский    |    Français    |    Italiano    |    中文    |    日本語    |    Bahasa Indonesia    |    Tiếng Việt    |    عربى    |

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด
อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบคืออะไร

ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ความชื้นที่มองไม่เห็นจะถูกรวบรวมจากอากาศและถูกปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าใส่ เกิดเป็นอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน อนุมูล (องค์ประกอบทำปฏิกิริยาสูง) ที่อยู่ภายในอนุภาคน้ำสามารถทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ ได้ทันทีโดยการยับยั้งสารที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสและแบคทีเรีย และยังสามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วย โดยปกติแล้ว อนุมูลไฮดรอกซิลจะจับกับสารอื่นๆ ทันทีและมีอายุไม่นาน แต่อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่ามีอายุนานกว่าและแพร่กระจายไปได้ไกลกว่ามาก จึงมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าตามไปด้วย Panasonic เล็งเห็นถึงคุณค่าของเทคโนโลยีนี้ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบขึ้นมาด้วยตัวเอง

> เรียนรู้เพิ่มเติม

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

กลไกการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ