Panasonic vides vīzija 2050

Panasonic strādās, lai radītu un efektīvāk izmantotu enerģiju, kas pārsniedz izmantotās enerģijas apjomu.

2017. gadā Panasonic noformulēja Panasonic vides vīziju 2050 (“Vides vīzija 2050”) kā ilgtermiņa vīziju par ilgtspējīgu vides pārvaldību.

Panasonic vides vīzija 2050

Lai nodrošinātu “labāku dzīvi” un “ilgtspējīgu globālo vidi”, Panasonic strādās, lai radītu un efektīvāk izmantotu enerģiju, kas pārsniedz izmantotās enerģijas apjomu, cenšoties sabiedrībai nodrošināt tīru enerģiju un komfortablāku dzīvesveidu.

Izmantotā enerģija < radītā enerģija

Pašlaik salīdzinoši ar izmantoto enerģijas apjomu (enerģiju, kas tiek izmantota mūsu uzņēmējdarbībā, piemēram, ražošanā, un enerģiju, kas tiek izmantota mūsu klientu rīcībā esošajos produktos) radītās enerģijas apjoms (tīrā enerģija, kas tiek radīta un/vai ko padara pieejamu Panasonic produkti vai pakalpojumi, piemēram, fotoelementu enerģijas izstrādes sistēmas, elektriskie akumulatori un enerģijas risinājumi) ir tikai viena desmitdaļa. Turpmāk izmantotajai enerģijai mēs izstrādāsim tehnoloģijas, lai uzlabotu produktu enerģijas taupīšanas veiktspēju, kā arī ieviesīsim jaunievedumus ražošanas procesos, lai samazinātu enerģijas patēriņa apjomu. Radītajai enerģijai paplašināsim enerģijas radīšanas un uzglabāšanas uzņēmumus, kā arī veicināsim jaunas sociālās sistēmas, piemēram, ūdeņraža sabiedrību, lai palielinātu tīrās enerģijas apjomu.

Veicot šīs darbības, Panasonic centīsies panākt, ka “radītā enerģija” pārsniedz “izmantot enerģiju” līdz 2050. gadam.

Uziniet vairāk:

CO2 izmešu samazināšana

Panasonic samazina CO2 izmešus dažādos veidos,
piemēram, ar izstrādājumiem, ražošanas darbībām, loģistiku un birojos.

Globālā sasilšana ir nopietna problēma, ar ko šobrīd sastopamies. Panasonic strādā pie tā, lai samazinātu CO2 – kas tiek uzskatīts par globālās sasilšanas cēloni – gan no “izstrādājumu”, gan “ražošanas” skatpunkta. Tā kā elektropreces vairāk enerģijas patērē lietošanas nevis ražošanas laikā, Panasonic strādā, lai visaptveroši samazinātu CO2, izmantojot četras koncepcijas – “enerģijas taupīšana”, “enerģijas radīšana”, “enerģijas uzglabāšana” un “enerģijas pārvaldīšana”.

Viens no tipiskajiem šādas energotaupības izstrādājumu attīstības piemēriem ir ECONAVI – funkcija, kas izmanto sensoru tehnoloģijas, lai identificētu nelietderīgu enerģijas patēriņu un automātiski taupītu elektrību. Šādi enerģiju radoši izstrādājumi ir fotoelementu elektroenerģijas ģenerācijas sistēmas, mājsaimniecības kurināmā elementa koģenerācijas sistēmas un enerģijas uzglabāšanas izstrādājumi, piemēram, litija jonu akumulatori. Kā enerģijas pārvaldības izstrādājumus, esam izveidojuši un realizējuši savienoto enerģijas radīšanas‑uzglabāšanas sistēmu, kura ļauj viedi izmantot elektrību, savienojot fotoelementu elektroģeneratoru ar uzglabāšanas akumulatoriem un viedajām mājokļa enerģijas pārvaldības sistēmām (Home Energy Management System, HEMS).

Kas attiecas uz “ražošanas” fāzes darbībām, veicam Zaļās rūpnīcas (Green Factory, GF) darbības, kuru mērķis ir pielīdzināt uzņēmuma ietekmi uz vidi iespējami tuvu nullei Panasonic rūpnīcās visā pasaulē. Veicot šīs darbības, esam ieviesuši enerģijas pārvaldības sistēmas apmēram 300 rūpnīcās visā pasaulē un samazinām enerģijas patēriņu, uztverami atspoguļojot enerģijas izmantošanas apstākļus un samazināšanas pasākumu rezultātus.

Papildus šiem pasākumiem, rūpīgi un neatlaidīgi veicinām CO2 samazināšanu, veicot dažādas darbības loģistikā un birojos kopā ar mūsu partneriem.

Samazinām CO2 izmešus ražošanas darbībās un izstrādājumos/pakalpojumos.

Atkārtota resursu izmantošana

Panasonic veicina ilgtspējīgu sabiedrību ar ražošanu, kas vērsta uz otrreizēju izmantošanu,
lai ierobežotos resursus saglabātu nākotnei.

Tā kā visā pasaulē notiek strauja ekonomiskā izaugsme, jautājumi saistībā ar resursiem saista lielāku sabiedrības uzmanību un rada lielākas bažas. Jaunu resursu un materiālu izmantošana ne tikai ietekmē vidi pasaulē, bet var izraisīt minerālu resursu izsmelšanu un strauju materiālu cenu kāpumu.

Ņemot vērā ražošanas uzņēmumam pienācīgo atbildības līmeni, strādājam pie dažādām iniciatīvām, lai pēc iespējas vairāk samazinātu jauno materiālu izmantošanu. Viena no šādām iniciatīvām ir atkārtoti izmantoto resursu lietošana, pamatojoties uz koncepciju “izstrādājums izstrādājumam”. Izmantojam plastmasu, piemēram, no televizoriem, ledusskapjiem, gaisa kondicionētājiem un veļas mazgāšanas/žāvēšanas mašīnām, kad to kalpošanas laiks ir beidzies, un atkārtoti tos izmantojam kā materiālus dažādām mājsaimniecības ierīcēm. Turklāt, pārstrādātos materiālus izmanto korpusu izgatavošanai.

Papildus šīm darbībām tiecamies pēc t. s. nulles atkritumu koncepcijas, maksimāli samazinot galīgo atkritumu daudzumu. Piemēram, Singapūrā, ledusskapju kompresoru korpusa komponentu ražošanai izmantotās smiltis parasti tika izsviestas pildizgāztuvēs. Toties tagad šīs smiltis apstrādā un šķiro, lai atkārtoti lietotu ražošanā vai ārējie uzņēmumi tās izmantotu kā būvmateriālus. Šādi būtiski samazināts atkritumu daudzums un peļņu radošo atkritumu daudzums, materiālu sagādes izmaksas un neizmantojamo smilšu apglabāšanas izmaksas.

Turpināsim veicināt labāka dzīves līmeņa un ilgtspējīgas sabiedrības īstenošanos ar ražošanu, kas vērsta uz atkārtotu izmantošanu.

Strādāsim, lai efektīvi izmantotu resursus, tiecoties pēc ražošanas, kas vērsta uz atkārtotu izmantošanu.

Rūpīga ierobežoto ūdens resursu izmantošana

Panasonic strādā, lai izveidotu ūdeni taupošus izstrādājumus,
kā arī lai aizsargātu ūdens resursus, veicot ražošanas darbības

Deviņdesmit astoņi procenti no Zemes ūdens krājumiem ir sālsūdens. No atlikušajiem 2 % saldūdens mazāk kā tikai 0,01 %, atskaitot ledājus un citus nepieejamos ūdens resursus, ir ezeri, upes un seklie pazemes ūdeņi. Saskaņā ar globālo risku pārskatu, ko 2015. gada janvārī publicēja Pasaules Ekonomikas forums, ūdens krīze bija to risku saraksta augšgalā, kuriem pasaulē ir vislielākā ietekme.

Ņemot vērā iepriekšminēto, lai nodrošinātu mājsaimniecībām, ražošanai un lauksaimniecībai vajadzīgo ūdeni, lai uzturētu bagātu dzīves vidi, Panasonic veic pasākumus, lai aizsargātu ūdens resursus gan pašos izstrādājumos, gan ražošanas darbībās. Rūpīgi analizējot ūdens izmantošanu uzņēmuma izstrādājumos, esam izstrādājuši funkcijas, kas ļauj ietaupīt vērā ņemamu ūdens daudzumu, maksimāli izmantojot ūdeni, uzlabojot ūdens plūsmas vadību un veicot ciklisku izmantošanu. Tie ir tādi izstrādājumi kā veļas mazgāšanas/žāvēšanas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, tualetes ar silto ūdeni un izvelkamie tvaika nosūcēji ar tīrīšanas funkciju.

Strādājam, lai uzņēmuma ražošanas procesos samazinātu ietekmi uz vidi, izmantojot mazāku jaunā ūdens daudzumu un radot mazāku notekūdeņu daudzumu, atgūstot un atkārtoti izmantojot notekūdeņus. Kā vienu piemēru var minēt Panasonic korporācijas Eco Solutions Company Nišikinohamas rūpnīcu, kurā ražo saules enerģijas paneļus – tajā, izmantojot citu ūdens attīrītāju, atkārtoti izmanto notekūdeņus, kuri rodas, attīrot ūdeni no netīrumiem.

Aizsargāsim ūdens resursus, efektīvi izmantojot ūdeni un novēršot piesārņojumu.

Ķīmisku vielu ietekmes mazināšana

Panasonic pārvalda ķīmiskas vielas visā piegādes ķēdē,
lai aizsargātu klientus un vidi.

Izmantojot sadzīves tehnikā un citos mājsaimniecības izstrādājumos, ķīmiskas vielas daudzējādi nodrošina mūsu bagātīgo un ērto dzīvesveidu. Taču – tā kā dažām ķīmiskajām vielā ir kaitīga ietekme uz cilvēkiem un vidi – ir svarīgi pārvaldīt ķīmiskas vielas jau no izstrādājuma izstrādes un ražošanas posmiem, ņemot vērā ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kamēr klients lieto izstrādājumu, kā arī pēc iznīcināšanas.

Pamatojoties uz šo atzinumu, Panasonic pakļaujas katras valsts attiecīgajām tiesību normām un veic uzņēmējdarbību saskaņā ar uzņēmuma pamatnostādnēm ķīmisko vielu ietekmes mazināšanā visā izstrādājuma dzīves ciklā, sākot no materiālu sagādes līdz ražošanai, lietošanai, ko veic klients, un iznīcināšanai.

Panasonic strādā, lai noteiktu, kādas ķīmiskās vielas ir izstrādājumos. Novērtējot ietekmi uz cilvēkiem un vidi un brīvprātīgi pārtraucot ķīmisku vielu izmantošanu, ja tās rada iespējamu risku, Panasonic tiecas radīt drošus un uzticamus izstrādājumus.

Turklāt, lai novērstu uzņēmuma rūpnīcu teritoriju gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu, kā arī lai novērstu kaitīgu ietekmi uz apkārtnes iedzīvotājiem, Panasonic strādā, uzlabojot ražošanas metodes, lai samazinātu rūpnīcās izmanto ķīmisko vielu daudzumu.

Samazināsim ķīmisko vielu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana

Panasonic strādā, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību trīs galvenajās jomās:
izstrādājumi, sagāde un zemes izmantošana.

Mūsu sociālo darbību pamatā ir dabas svētības (ekosistēmu pakalpojumi), ieskaitot augsni, gaisu, ūdeni, augus un dzīvniekus. Dabas pamatā ir smalks dzīvības līdzsvars, un ir būtiski aizsargāt bioloģisko daudzveidību, lai šīs svētības varētu nodot nākamajai paaudzei.

Panasonic iegulda pūles, lai pienācīgi saprastu savas uzņēmējdarbības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, kā arī uz aizsargāšanas veicināšanu. Īpaši Panasonic veicina iniciatīvas šādās trīs galvenajās jomās: 1. izstrādājumi – palielināt to izstrādājumu skaitu, kuri veicina bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; 2. sagāde –veicināt zaļu koksnes sagādi, kas vērsta uz ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu; 3. zemes izmantošana – uzņēmuma struktūrvienību zaļo zonu izmantošana, lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Sadarbībā ar starptautisku NVO, izveidota sistēma izstrādājumu jomā, lai objektīvi novērtētu to, kā izstrādājumi veicina bioloģisko daudzveidību, kā arī Panasonic to izmanto izstrādājumu ražošanā.

Turklāt, jautājumi attiecībā uz bioloģisko daudzveidību ir iekļauti zaļo izstrādājumu akreditācijas kritērijos un uzņēmums brīvprātīgi novērtē attiecību starp materiāliem, funkcijām un bioloģisko daudzveidību.

Sagādes jomā Panasonic aktīvi konsultējās ar Japānas Pasaules Dabas Fondu (World Wide Fund for Nature, WWF), noteica Panasonic Group koksnes sagādes vadlīnijas un veicina materiālu sagādi, ņemot vērā bioloģisko daudzveidību.

Zemes izmantošanas jomā tika novērtēta zaļo zonu bioloģiskā daudzveidība Panasonic uzņēmējdarbības zonās, lai izstrādātu mehānismus, kas ne tikai saglabātu retus vietējos augus un dzīvniekus, bet arī radītu vietējai dzīvajai dabai organisku saikni ar telpu, kurā dzīvot un vairoties.

Panasonic turpinās sadarboties ar vietējām pašvaldībām, vides bezpeļņas organizācijām un speciālistu organizācijām, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību.

Plašāka informācija – Vides darbības:

Ņemsim vērā un aizsargāsim bioloģisko daudzveidību.