KSA politika/vadība, risku vadība

Mūsu nemainīgā vadības filozofija un ilgtspējība

Mūsu uzdevums uzņēmumā Panasonic ir sniegt ieguldījumu pasaules kultūras attīstībā, uzlabojot sabiedrību, izmantojot produktus, ko ražojam un pārdodam. Panasonic vadības pamatmērķis skaidri izsaka mūsu biznesa aktivitāšu nolūku, kā arī mūsu eksistences jēgu.

Kopš uzņēmuma dibināšanas 1918. gadā šī vadības filozofija ir bijusi visas mūsu uzņēmējdarbības pamatā. Un šīs filozofijas pamatelements ir mūsu pamatkoncepcija "uzņēmums kā publiska sabiedrības vienība". Visi vadības resursi, ieskaitot cilvēkus, naudu un preces, tie visi nāk no sabiedrības.

Lai gan uzņēmums savā darbībā izmanto sabiedrības uzticētos resursus, tas vienlaikus attīstās kopā ar sabiedrību, tādēļ uzņēmuma darbībai jābūt pārredzamai, godīgai un taisnīgai.

Visa Panasonic grupa rūpējas par to, lai mūsu vadības procesi un uzņēmējdarbība atbilstu publiskas sabiedrības vienības statusam, un mēs turpināsim īstenot šo vadības filozofiju ražošanā, kas ir mūsu primārais darbības virziens. Tā arī ir Panasonic grupas ilgtspējības galvenā būtība. Tā kā šodien mēs stāvam vēsturiskās krustcelēs dažādos jautājumos — saistībā ar sabiedrību, ekonomiku, globālo vidi, Panasonic grupa turpinās veicināt ilgtspējības pārvaldību visā pasaulē un turpinās sniegt ieguldījumu sabiedrības un pasaules nākotnē, radot rītdienas dzīves stilu.

Kaligrāfisks uzraksts – Panasonic vadības pamatmērķis japāņu valodā

Mana vadības filozofija (izdota 1978. gada jūnijā)

Panasonic dibinātāja Konosukes Macušitas fotoattēls

"Mūsdienās daudz tiek runāts par sociālo atbildību, un, lai gan šī jēdziena nozīme var būt ļoti plaša atkarībā no attiecīgā laikmeta sociālajiem apstākļiem, korporācijas sociālajai pamatatbildībai jebkuros laikos ir centieniem uzlabot sabiedrību ar savu uzņēmējdarbību. Ir ārkārtīgi svarīgi visu uzņēmējdarbību pārvaldīt, pamatojoties uz šo misijas apziņu."

Konosuke Macusita (Konosuke Matsushita),
korporācijas Panasonic dibinātājs

Panasonic Rīcības kodekss tika noformulēts 1992. gadā kā specifiska vadlīnija uzņēmuma vadības filozofijas praksei. (Šī brīža standarts ir vēlāk pārskatītais un atjauninātais 2014. gada izdevums.)

2013. gadā Panasonic noformulēja savu ilgtspējas politiku kā rakstisku protokolu, kurā atzīmēti centieni dot ieguldījumu mūsdienu sabiedrībā un uzņemties savu korporatīvo sociālo atbildību (KSA).