အစြန္းအထင္း ခၽြတ္ရန္ 13.5kg NA-F13AR1 ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

အစြန္းအထင္း ခၽြတ္ရန္ 13.5kg NA-F13AR1 ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

LOADING CAPACITY

 • 13.5 kg

BASIC SPECIFICATION

 • Dimensions (W x D x H)

  • 600 x 672 x 1,069 mm
 • Weight (Net)

  • 42 kg
 • Voltage / Frequency

  • 220V / 50Hz
 • Control Panel Type

  • Direct
 • LED color

  • Amber
 • Digital Display

  • Yes
 • Lid Type

  • Tempered Glass (with print)
 • Color (Body)

  • Light Grey

WASH FEATURES

 • ActiveFoam System

  • Yes
 • StainMaster

  • Yes
 • Hot Wash (40℃, 60℃)

  • -
 • Pulsator

  • Active Wave Pulsator (Plastic)
 • Water Bazooka

  • -
 • Dancing Water Flow

  • Yes
 • Aqua Spin Rinse

  • -
 • ECONAVI (Cloth Load & Water Temp.)

  • -
 • Inverter

  • -
 • Water Level Settings

  • 10 levels

CONVENIENT FEATURES

 • Easy Wide Opening

  • Yes
 • Soft Closing

  • Yes
 • Tempered Glass Lid

  • Yes
 • Child Lock (with LED)

  • Yes
 • Low Water Pressure

  • Yes *¹
 • Auto Restart

  • Yes
 • Auto Power Off

  • Yes
 • Auto Tub Clean

  • -
 • Remaining Time Indication

  • Yes
 • SAZANAMI Drum

  • Yes
 • Big Cassette Lint Filter

  • Yes

MAIN PROGRAMS

 • Number of Programs

  • 8(Direct Button)
 • Normal

  • Yes
 • Speedy

  • Yes
 • Baby Care

  • -
 • Delicate

  • Yes
 • Power Rinse

  • Yes
 • Water Save

  • Yes
 • Blanket

  • Yes
 • Tub Hygiene

  • Yes
 • Soak

  • -
 • Air Dry (90 min.)

  • Yes
 • Tangle Care

  • -

SPECIAL PROGRAMS

 • StainMaster+/StainMaster

  • StainMaster

Notes

 • *¹ The machine can be operated even with water pressure as low as 0.01/Mpa. 0.01 Mpa is the water pressure obtained from a wat