လက္သံုးေမႊစက္ MK-GH3

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MK-GH3

သင့္အိမ္တြင္းမုန႔္ဖုတ္လုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္ႏႈန္း 5 ခုျဖင့္ လက္သံုးေမႊစက္

Panasonic ၏ လက္သံုးေမႊစက္သည္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစၿပီး လြယ္ကူသက္သာေစသည့္ ယုံၾကည္အားထားႏိုင္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး အကူပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။

Zoomခ်ဲ႔ၾကည့္ရန္
zoomခ်ံဳ႕ၾကည့္ရန္
Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ျမန္ႏႈန္း 5 ခု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း

ျမန္ႏႈန္း 5 ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေခါက္ျခင္း၊ ေရာေမႊျခင္းႏွင့္ ခေလာက္ျခင္းတို႔ကို ျပည့္စုံေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ျမန္ႏႈန္း 5 ခု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း

ေပါ့ပါးၿပီး ကုိင္တြယ္ရ လြယ္ကူသည္

သက္ေတာင့္သက္သာ ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေလးခ်ိန္ 1,080g ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
လက္ကိုင္၏ ဆုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူေသာ ဒီဇိုင္းက ႀကိတ္ေမႊစက္ကို အသံုးျပဳေနစဥ္ ကိုင္ထားရသည့္အတြက္ ပင္ပန္းရမႈကို သက္သာေစသည္။
ေပါ့ပါးၿပီး ကုိင္တြယ္ရ လြယ္ကူသည္

ခရင္မ္ ေမႊျခင္းႏွင့္ မုန႔္ႏွစ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ကိရိယာတစ္ခုတည္းျဖင့္ အၿပီးအစီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထိေရာက္ေသာ ႀကိတ္ေမႊစက္သည္ ဟင္းပြဲခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ျခင္းကို အစမွအဆံုးအထိ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားေပးသည္။
ခရင္မ္ ေမႊျခင္းႏွင့္ မုန႔္ႏွစ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ကိရိယာတစ္ခုတည္းျဖင့္ အၿပီးအစီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

အသံုးဝင္သည့္ ပူးတြဲပါပစၥည္းမ်ား

သင္၏ ေရာေမႊရန္ႏွင့္ မုန္႔ညက္နယ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တပ္ဆင္စရာပစၥည္း 2 ခု ပါဝင္သည္။ ေရာေမႊရန္ႏွင့္ ခေလာက္ရန္အတြက္ ေမႊတံကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေပါင္မုန္႔ သို႔မဟုတ္ ေခါက္ဆြဲမ်ားအတြက္ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္နယ္ရန္ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္ ခ်ိတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အသံုးဝင္သည့္ ပူးတြဲပါပစၥည္းမ်ား

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

လက္သံုးေမႊစက္ MK-GH3 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္

အျမင့္
151mm
အက်ယ္
93mm
အနက္
195mm
အေလးခ်ိန္
1.08kg

5-Speed Selection

2 Functional Attachments

175W Power Consumption

1.7m Power Cord

Light and Easy to Hold

Power Supply

  • 220 - 240 V ~ 50/60Hz

Power Consumption

  • 175 W

Speed

  • 5-speed

Operation Rating (Max.)

  • 5 min

Power Cord Length

  • 1.7 m

Weight (Approx.)

  • 1.08 kg

Dimention (Approx.) W×D×H

  • 9.3 cm×19.5 cm×15.1 cm

Attachment

  • Beaters
    Dough hooks

အကူအညီရယူရန္