Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w pełni bezprzewodowych słuchawek dousznych

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w pełni bezprzewodowych słuchawek dousznych

Dowiedz się więcej o najnowszej aktualizacji oprogramowania sprzętowego w pełni bezprzewodowych słuchawek dousznych RZ-S500W/S300W oraz aplikacjach rozszerzających ich funkcje i zwiększających komfort użytkowania:

Firmware Version:
RZ-S500W JMS1ZY 02.50
RZ-S300W JMS1ZX 02.00

Więcej szczegółów na temat aktualizacji oprogramowania znajduje się poniżej.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w pełni bezprzewodowych słuchawek dousznych

Dodano opcję dostosowania czujnika dotykowego

Użytkownicy mogą teraz dostosować sterowanie dla lewego oraz prawego czujnika dotykowego przez aplikacje.

RZ-S500W
RZ-S300W

Lista ustawień sterowania dla czujnika dotykowego

Ogólne opcje

Odtwórz / Zatrzymaj

Wróć do utworu

Przewiń utwór

Głośność: Zmniejsz

Głośność: Zwiększ

RZ-S500W

RZ-S300W

Przełączanie trybu dźwięków otoczenia

RZ-S500W

Redukcja szumów*

Dźwięki otoczenia

Wyłącz funkcję dźwięków otoczenia

Włącz asystenta głosowego

Brak funkcji

Telefon

Podczas otrzymywania połączenia

Odbierz połączenie

Odrzuć połączenie

Brak funkcji

W trakcie połączenia

Głośność: Zmniejsz

Głośność: Zwiększ

Zakończ połączenie

Brak funkcji

* Funkcja redukcji szumów jest dostępna jedynie dla modelu RZ-S500W.

Konfiguracja

Wybierz opcję ustawienia, aby otworzyć okno ustawień.
Wybierz opcję "Ustawienia czujnika dotykowego" i wybierz jedno z dostępnych ustawień.

Konfiguracja

Poprawiono jakość przesyłanego głosu podczas rozmów

Podczas rozmów telefonicznych głos użytkownika jest przesyłany z większą dokładnością.

Poprawki
(1) Zdredukowane przesterowanie oraz zniekształcenia przy niskich głosach.
(2) Głos będzie teraz wyraźniejszy. Reprodukcja dźwięku zbliżona do rzeczywistego.
(3) Szepty będą teraz wyraźniejsze. Reprodukcja dźwięku zbliżona do rzeczywistego.

Dźwięki

Dźwięki

Dodano opis w jaki sposób wybudzić urządzenie z trybu "automatycznego wyłączania"

Przy pomocy aplikacji, użytkownicy mogą teraz zobaczyć jak wybudzić słuchawki z trybu "automatycznego wyłączania".

Dodano opis w jaki sposób wybudzić urządzenie z trybu "automatycznego wyłączania"

Ustawienie "automatycznego wyłączania"

Jeżeli przez określoną ilość czasu słuchawki nie odtwarzają żadnych dźwięków, zostają one wyłączone. Użytkownik może wybrać czas po którym urządzenie się wyłączy: "5 minut", "10 minut", "30 mintu" oraz "60 minut".

Jak wybudzić słuchawki z trybu "automatycznego wyłączenia"

Przytrzymaj lewy oraz prawy czujnik dotykowy do momenty zapalenia się lampki (ok. 2 sekund). Jeżeli słuchawki nie włączyły się, upewnij się, że są naładowane.

How to wake up the headphones from the “auto power off” mode

Jak zaktualizować słuchawki RZ-S500W lub RZ-S300W?

Sprawdzanie dostępności najnowszych aktualizacji dla modelu RZ-S500 lub RZ-S300 jest łatwe
Aplikacja Panasonic Audio Connect pozwala dostosować ustawienia, a także nawiązać połączenie z w pełni bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi Panasonic lub ustalić, gdzie się one znajdują. Powiadamia ona również o dostępności nowego oprogramowania sprzętowego.

Zanim zaczniesz

Należy naładować zarówno lewą, jak i prawą słuchawkę do stanu ponad 70%.
Aktualizacja zajmuje około 15 minut*.
Rozmiar pliku to około 1,8 MB.

* Aktualizacja może potrwać nawet godzinę w zależności od urządzenia i środowiska internetowego.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i aktualizowanie

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe połączonych słuchawek, można skorzystać z bezpłatnej aplikacji Technics Audio Connect*.

* Aplikacja jest zgodna ze smartfonami i tabletami z systemem Android™ 6.0 lub nowszym, które obsługują Google Play™, a także z urządzeniami iPhone®, iPad® oraz iPod Touch® z systemem iOS 9.3 lub nowszym.
* Poniższe zdjęcia przedstawiają aplikację na urządzeniu z systemem Android™. Interfejs użytkownika w systemie iOS różni się nieznacznie, ale obsługa jest taka sama.

Po wykryciu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego, dotknij opcji Update (Aktualizuj).

Jak zaktualizować słuchawki RZ-S500W lub RZ-S300W?

Po dotknięciu opcji Update (Aktualizuj) oprogramowanie sprzętowe zostanie przesłane do słuchawek i rozpocznie się aktualizacja. Jeśli podczas procesu przesyłania jest odtwarzana muzyka lub prowadzona rozmowa, ten proces może zostać przerwany lub spowolniony. Przed rozpoczęciem przesyłania należy wyjąć słuchawki z etui ładującego, umieścić je w pobliżu i nie korzystać z nich.

Jak zaktualizować słuchawki RZ-S500W lub RZ-S300W?

Nie należy używać słuchawek ani aplikacji, dopóki aktualizacja nie zostanie ukończona.
Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego słuchawki automatycznie uruchomią się ponownie i zostanie przywrócone połączenie z telefonem.
Aplikacja nie będzie działać prawidłowo, dopóki aktualizacja nie zostanie ukończona. Nie należy korzystać ze słuchawek ani z aplikacji w trakcie trwania aktualizacji.

Po ukończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony ekran główny.

[UWAGA]
Funkcje, nazwy funkcji i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

UWAGA DOTYCZĄCA ZNAKÓW TOWAROWYCH:
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google, Android, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.
Logotyp oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest zgodne z udzieloną licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością ich właścicieli.