Deklaracja ochrony danych

 

 

Informacja o Ochronie Prywatności Panasonic
 

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności ma na celu przedstawienie Państwu sposobu, w jaki wykorzystujemy wszelkie gromadzone przez nas informacje na Państwa temat (zwane „danymi osobowymi”, pojęcie objaśnione poniżej). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawić Państwu podejmowane przez nas działania w sposób na tyle szczegółowy, aby szybko mogli Państwo uzyskać potrzebne informacje, z opcją kliknięcia na link, gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej.
 

Informacja o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do usług, urządzeń, produktów, stron internetowych lub aplikacji, które odnoszą się do lub łączą się z Informacją o Ochronie Prywatności (zwanych łącznie „Usługami”) i będzie miała zastosowanie bez względu na to, czy użytkownik korzysta z naszych Usług za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora lub innego urządzenia.
 

Po kliknięciu na poniższe linki użytkownik uzyska dalsze informacje na temat naszych zasad dotyczących ochrony prywatności:
 

1. Kim jesteśmy?
 

2. Co to są dane osobowe?
 

3. Jakie Dane Osobowe na temat użytkownika są gromadzone przez Panasonic?

A. Dane Osobowe podawane bezpośrednio przez użytkownika
B. Informacje o korzystaniu z Usług przez użytkownika
C. Dane Osobowe pochodzące od osób trzecich
D. Inne możliwe sposoby zbierania przez nas Danych Osobowych


4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane Osobowe?


5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe?
 

6. Komu udostępniamy Dane Osobowe użytkowników?


7. Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych?


8. Jakie są Państwa prawa i jaki sposób je egzekwować?


9. Okres Przechowywania Danych Osobowych – jak długo będziemy przechowywać Dane Osobowe użytkowników


10. Łącza do Stron Internetowych i Produkty Osób Trzecich w Ramach Naszych Usług


11. Funkcje stron trzecich na naszej stronie internetowej
 

12. Pliki cookie


13. Zgody marketingowe (wiadomości e-mail związane z marketingiem lub inne)


14. Dane osobowe Dzieci


15. Zmiany niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności


16. Kontakt / Dalsze Informacje


1. Kim jesteśmy?


I. [Panasonic Marketing Europe GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837] („Panasonic”, „my”, „nas” lub „nasze”);


II. Należymy do Panasonic Corporation, z siedzibą w Kadoma, prefektura Osaka, Japonia;


III. Posiadamy szereg podmiotów stowarzyszonych – ich wykaz znajduje się pod adresem: http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

 

2. Co to są Dane Osobowe?


Dla celów niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, „Dane Osobowe” obejmują wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (takiej jak Pan/Pani). Na przykład, informacje identyfikujące użytkownika mogą zawierać jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zdjęcia, szczegóły płatności, określony numer identyfikacyjny zakupionego produktu/urządzenia Panasonic, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (na przykład identyfikatory plików cookie i adres IP użytkownika). W przypadku połączenia innych informacji, tj. informacji, które same w sobie nie identyfikują użytkownika, z Danymi Osobowymi, te połączone z użytkownikiem informacje również są traktowane jako Dane Osobowe.


3. Jakie Dane Osobowe na temat użytkownika są gromadzone przez Panasonic?


A. Dane Osobowe podawane bezpośrednio przez użytkownika
 

Niektóre oferowane przez nas Usługi umożliwiają/wymagają bezpośredniego przekazywania nam Danych Osobowych dotyczących użytkownika.
 

I. Podczas tworzenia konta Panasonic na naszych stronach internetowych, w naszych aplikacjach lub e-sklepach (e-shop)
 

Tworząc konto Panasonic na stronie internetowej lub w aplikacji Panasonic (takiej jak „My Panasonic” lub „e-shop”), użytkownik proszony jest podanie określonych Danych Osobowych, takich jak płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i kraj zamieszkania. Wymagane informacje mogą się różnić w zależności od wybranej przez Państwa usługi. Tworząc konto e-shop w celu zakupienia produktów Panasonic, zostaną Państwo poproszeni o podanie swojego adresu korespondencyjnego [adres do faktury i szczegóły płatności] w celu realizacji Państwa zamówienia. Państwa adres e-mail oraz Państwa hasło będą przez Państwa wykorzystywane w celu zalogowania się na Państwa konto. 
 

Przy zakupie produktów lub urządzeń Panasonic na stronie internetowej Panasonic
 

W sytuacji, gdy będą Państwo dokonywali zakupu produktu lub usługi na stronie internetowej Panasonic, będziemy gromadzić Państwa Dane Osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu w celu przetworzenia i realizacji zamówienia. Nie mamy podglądu do i nie przechowujemy informacji dotyczących Państwa kart płatniczych.
 

Rejestrując produkt lub urządzenie w Panasonic
 

Jeśli zdecydują się Państwo na zarejestrowanie danego produktu lub urządzenia u nas w celu uruchomienia pewnych funkcjonalności lub skorzystania z promocji, w tym przedłużonej gwarancji lub oferty specjalnej. W celu dokonania rejestracji Państwa produktu lub urządzenia, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich Danych Osobowych, takich jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje dotyczące posiadanego przez Państwa produktu lub urządzenia Panasonic, takie jak jego numery seryjne (lub inny identyfikator produktu/urządzenia) oraz data zakupu. W przypadku, gdy korzystają Państwo z produktów i usług Panasonic Smart, prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w Załączniku 1.
 

II. Komunikacja z firmą Panasonic
 

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami lub naszym przedstawicielem obsługi klienta za pomocą poczty e-mail, czatu, komunikatorów (np. aplikacji WhatsApp i Facebook Messenger), telefonu lub osobiście, możemy zbierać jego dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub preferencje dotyczące kontaktu. Możemy także zbierać informacje dotyczące posiadanych przez niego produktów lub urządzeń firmy Panasonic, takie jak numery seryjne i data zakupu. Możemy również tworzyć dzienniki/raporty, które przydają się podczas diagnozowania problemów związanych z działaniem produktu lub aplikacji, a także rejestrować informacje związane z danym problemem. Używamy tych informacji, aby zapewnić obsługę klienta oraz wsparcie dotyczące produktów. Możemy uzyskać dostęp do konta „My Panasonic” lub innych kont Panasonic użytkownika w celu zapewnienia niezbędnej pomocy i wsparcia na prośbę użytkownika. Możemy również rejestrować i przeglądać rozmowy użytkownika z naszymi przedstawicielami obsługi klienta (np. gdy kontaktuje się z nami telefoniczne) do celów szkoleniowych lub w celu rozpatrywania skarg. Możemy też zapoznawać się z informacjami przekazanymi dobrowolnie przez użytkownika w ankietach. Rozmowy z użytkownikiem nagrywamy i/lub przeglądamy tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i informujemy o tym najpóźniej na początku rozmowy.
 

III. Internetowe fora wymiany informacji i fora dyskusyjne
 

Niektóre strony internetowe i aplikacje Panasonic wyposażone są w fora wymiany informacji, fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, funkcje czatu, blogi i podobne funkcje („Posty Społecznościowe”), za pośrednictwem których użytkownik może zamieszczać informacje, wiadomości i inne materiały. W przypadku ujawniania jakichkolwiek Danych Osobowych za pośrednictwem takich usług, zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ mogą one stać się informacjami publicznymi i być dostępne dla osób odwiedzających nasze strony internetowe i osób postronnych.
 

Aby umożliwić użytkownikowi zamieszczanie Postów Społecznościowych, zbieramy określone Dane osobowe, które obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe (na przykład, adres e-mail, numer telefonu), a w określonych przypadkach informacje dotyczące produktu takie jak jego model i numer seryjny oraz jakiekolwiek inne informacje, które zdecydują się Państwo udostępnić w takich Postach Społecznościowych.
 

IV. Promocje i konkursy
 

W przypadku udziału w promocjach, konkursach, lub innych ofertach specjalnych online, na przykład promocjach typu „cash back” („Aktywności”), do administrowania tymi Aktywnościami możemy wykorzystywać Dane Osobowe podane przez użytkownika, obejmujące Państwa imię, nazwisko, adres, adres e-mail, datę urodzenia i kraj zamieszkania.
 

W zakresie, w jakimi warunki jakiejkolwiek takiej Aktywności dotyczącej traktowania Danych Osobowych na temat użytkownika są sprzeczne z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności, pierwszeństwo będą miały warunki promocji; zalecamy, by uważnie się zapoznać z określonymi warunkami jakiejkolwiek Aktywności. 
 

V. Subskrypcje i newslettery
 

W przypadku subskrypcji naszych informacji promocyjnych i newsletterów, zbieramy Dane Osobowe użytkownika zawierające Państwa adres e-mail, imię, nazwisko oraz płeć. Usługi subskrypcji będziemy świadczyć wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na wyraźne życzenie użytkownika.
 

VI. Podczas przesyłania Danych Osobowych na stronę internetową Panasonic lub do aplikacji internetowej
 

Ponadto, możemy gromadzić inne Dane Osobowe, udostępniane nam przez użytkownika na drodze zamieszczania treści (na przykład, filmów lub zdjęć) na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach internetowych. W takich przypadkach możemy zbierać następujące Dane Osobowe w celu publikowania treści na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach internetowych: imię I nazwisko, adres e-mail, dane do faktury jako dowód (na przykład, w przypadku niektórych promocji online) oraz jakiekolwiek Dane Osobowe w treściach, które zdecydują się Państwo udostępnić w Internecie. W przypadku gromadzenia takich treści, będziemy to czynić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


B. Informacje o korzystaniu z Usług przez użytkownika
 

Możemy gromadzić informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych usług za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu/produkcie Panasonic danego użytkownika oraz w inny sposób, bądź o korzystaniu z naszych aplikacji internetowych. Na przykład, możemy zbierać:


I. Informacje o urządzeniu/produkcie – takie jak model Państwa sprzętu, adres MAC bezprzewodowego interfejsu sieciowego urządzenia oraz numer telefonu komórkowego wykorzystywany przez urządzenie w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z działem obsługi klienta Panasonic, informacje o sieci telefonii komórkowej, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki mobilnej, ustawiona strefa czasowa oraz inne unikalne identyfikatory urządzenia, adres IP, dane system operacyjnego i ustawienia urządzenia, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Usług.


II. Informacje o logowaniu – takie jak czas oraz długość okresu korzystania przez Państwa z Usługi, wyszukiwane zapytania wprowadzane za pośrednictwem Usług oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które zostały przez nas umieszczone na Państwa urządzeniu (takim jak Państwa komputer osobisty, telefon komórkowy lub tablet) lub w naszej aplikacji.


III. Informacje o lokalizacji – takie jak sygnał GPS produktu lub urządzenia użytkownika lub informacje o pobliskich punktach dostępu WiFi i wieżach telefonii komórkowej, które mogą być nam przekazywane podczas korzystania przez Państwa z określonych Usług. Prawidłowe działanie niektórych naszych Usług powiązanych z lokalizacją wymaga podania Danych Osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik wyrazi chęć korzystania z określonej funkcji, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie jego danych w tym celu w momencie zbierania danych. Zgodę można w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia w Państwa urządzeniu/produkcie.


IV. Informacje głosowe – takie jak dokonywane przez nas nagrania głosu użytkownika, które możemy przechowywać na naszych serwerach, kiedy korzystają Państwo z poleceń głosowych.


V. Pozostałe informacje – dotyczące korzystania przez Państwa z Usług, takich jak używane przez Państwa aplikacje internetowe, odwiedzane strony internetowe oraz sposób interakcji z treściami oferowanymi za pośrednictwem naszych Usług.


C. Dane Osobowe pochodzące od osób trzecich
 

Możemy otrzymywać Dane Osobowe od osób trzecich (to znaczy, innych firm), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dodatkowymi na ten temat:
 

I. Informacje z publicznie dostępnych źródeł
 

Możemy otrzymywać Dane Osobowe na Państwa temat z publicznie dostępnych źródeł, pod warunkiem że otrzymywanie takich informacji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; dane te mogą być łączone z innymi informacjami otrzymywanymi od użytkownika lub o użytkowniku.
 

II. Podczas logowania się na konto użytkownika za pośrednictwem portali społecznościowych
 

Możemy także otrzymywać informacje o użytkowniku ze stron serwisów społecznościowych, kiedy decydują się Państwo połączyć się z tymi stronami.
 

[Konto Panasonic] pozwala użytkownikowi na zarejestrowanie się i logowanie za pomocą jego konta na Facebooku [lub na innym portalu społecznościowym – konto na instagramie, youtubie]. Jeśli tak Państwo uczynią, pozwalają Państwo Facebookowi [lub innemu portalowi społecznościowemu – konto na instagramie, youtubie] na udostępnianie nam określonych Danych Osobowych z Państwa konta na Facebooku. Niniejsze Dane Osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko, płeć, ogólną lokalizację, link do facebookowego profilu użytkownika, strefę czasową, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, „polubienia” i listę „znajomych”. Te Dane Osobowe zbierane są przez Facebooka, jako administratora i udostępniane nam, stając się przedmiotem niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności [Konto Panasonic XX]
 

Zalecamy zaznajomienie się ze sposobem funkcjonowania Facebooka (lub innego portalu społecznościowego), tak aby wiedzieć w jaki sposób można kontrolować swoje Dane Osobowe oraz ich udostępnianie nam przez Facebooka wykorzystując dowolne ustawienia prywatności na swoim koncie facebookowym.
 

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane Osobowe?

Nie wolno nam przetwarzać Danych Osobowych, jeśli nie posiadamy ważnej podstawy prawnej. Zatem będziemy przetwarzać Państwa Dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy:

I. uzyskaliśmy Państwa uprzednią, jednoznaczną zgodę;

II. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa lub w celu podjęcia na Państwa prośbę działań w okresie przed zawarciem umowy;

III. przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych zobowiązań;

IV. przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony Państwa interesów życiowych lub interesów życiowych innej osoby

V. przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Państwa interesy lub też podstawowe prawa i wolności mają w stosunku do nich charakter nadrzędny. Przykłady takich „uzasadnionych interesów” obejmują:

I. czerpanie korzyści z usług efektywnych kosztowo (na przykład, możemy podjąć decyzję o korzystaniu z określonych platform oferowanych przez dostawców);

II. ochrona bezpieczeństwa naszych systemów, architektury i sieci informatycznych; oraz

III. realizacja naszych założeń dotyczących przedsiębiorstwa i społecznej odpowiedzialności biznesu.


5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe?


Gromadzone przez nas Dane Osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:

I. Utworzenie Konta/Logowanie się do naszych Stron Internetowych, Aplikacji lub e-sklepów (e-shop) – w celu umożliwienia użytkownikowi utworzenia profilu na naszych stronach internetowych, aplikacjach lub w naszych e-sklepach oraz w celu umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do takich stron internetowych, aplikacji lub e-sklepów;


II. Rejestracja produktów/urządzeń – w celu zarejestrowania użytkownika lub jego urządzenia lub produktu w ramach którejkolwiek z naszych Usług;


III. Zakupy Online – w celu ułatwienia dokonania zakupu online naszych Usług za pośrednictwem naszej strony internetowej e-shop lub innej aplikacji oraz w celu zapewnienia wszelkiej wymaganej pomocy podczas procesu realizacji płatności, na przykład, w celu sfinalizowania zakupu, w przypadku gdy użytkownik ma problemy techniczne;


IV. Świadczenie Usług – w celu świadczenia naszych Usług bądź realizacji ich konkretnych funkcji, wskazanych przez użytkownika, w tym w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem (takiej jak jakakolwiek gwarancja na dowolny produkt lub urządzenie);


V. Przeprowadzanie Ankiet – w celu uzyskania opinii lub uwag na temat naszych Usług oraz w celu przeprowadzania innych ankiet;


VI. Dostosowanie treści do potrzeb użytkownika – w celu dopasowania treści do potrzeb klienta i formułowania rekomendacji w oparciu o dotychczasowe działania użytkownika w ramach naszych Usług. Możemy wykorzystywać dane Osobowe w celu bardziej skutecznego ukierunkowania naszych Usług, treści, rekomendacji, reklam i komunikatów (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Dotyczącej Plików Cookie);


VII. Działania reklamowe – do celów reklamowych, takich jak dostarczanie użytkownikom newsletterów oraz innych komunikatów za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu i/lub wiadomości tekstowych (SMS), tylko jeśli wyrazili oni na powyższe zgodę lub jeśli w inny sposób jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa;


VIII. Profilowanie – w celu przewidywania Państwa zainteresowań i dostarczania Państwu na tej podstawie bezpośrednich informacji marketingowych;
 

IX. Reklama – do celów reklamowych, takich jak dostarczanie spersonalizowanych reklam i treści sponsorowanych oraz wysyłanie wiadomości o charakterze promocyjnym;


X. Analityka – w celu oceny i analizy naszego rynku, klientów, produktów, urządzeń oraz innych Usług (w tym do zasięgania opinii na temat naszych produktów i usług oraz przeprowadzania ankiet wśród klientów);

        
XI. Statystyki – w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług. Te zanonimizowane dane mogą być udostępniane osobom trzecim;

                 
XII. Poprawa jakości usług – w celu rozwijania nowych i udoskonalania istniejących produktów i Usług Panasonic, rekomendacji, reklam i innych form komunikacji, a także uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy na temat preferencji użytkownika;

               
XIII. Wsparcie klienta – w celu świadczenia usług w zakresie wsparcia klienta w odniesieniu do Państwa urządzenia lub produktu, bądź obsługi wszelkich innych zapytań dotyczących obsługi klienta (takich jak rozpatrywanie reklamacji);

               
XIV. Cele biznesowe – do monitorowania działalności i prowadzenia ewidencji wewnętrznej;

                
XV. Publikowanie komentarzy użytkowników – w przypadku zamieszczania opinii, komentarzy lub treści dotyczących produktów lub urządzeń na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, lub w przypadku dobrowolnego udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, możemy umieszczać linki do Państwa komentarzy, publikować ich treść lub rozpowszechniać je również w naszych własnych reklamach;

               
XVI. Bezpieczeństwo – w celu zapewnienia ochrony naszym klientom (na przykład, aby zapobiegać otrzymywaniu niechcianej poczty (spam) lub próbom dopuszczenia się oszustwa wobec użytkowników naszych Usług); w celu zapewnienia i zachowania bezpieczeństwa naszych Usług (na przykład, aby zapobiegać atakom na nasze systemy lub sieci lub też udaremniać je); lub też w celu ochrony praw lub własności Panasonic, w tym realizacji jakichkolwiek warunków lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług;

              
XVII. Zobowiązania prawne – w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych wynikających z przepisów prawa Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa Unii Europejskiej;

            
XVIII. Konkursy i promocje – do przeprowadzania Aktywności i rejestrowania udziału w ich ze strony użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem jak również do udostępniania Danych Osobowych użytkownika naszym partnerom i sponsorom takich Aktywności;

               
XIX. Szkolenia – w celu szkolenia personelu i zapewniania jakości, w szczególności w odniesieniu do przedstawicieli naszego działu obsługi klienta;

                
XX. Aktualizacje – aby komunikować się z użytkownikiem, w tym w sprawach związanych z jego kontem, profilami, lub transakcjami z nami, podając ważne informacje o jego produktach, urządzeniach, aplikacji lub innych Usługach, wysyłając użytkownikowi powiadomienia o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o Ochronie Prywatności;  

               
XXI. Łączenie Danych Osobowych – w celu łączenia uzyskanych od Państwa Danych Osobowych, na przykład w celu poprawy jakości usług w zakresie obsługi klienta oraz dostarczania bardziej zindywidualizowanych treści;

              
XXII. Transakcje Korporacyjne – w celu zarządzania transakcjami korporacyjnymi z udziałem naszej firmy, w tym restrukturyzacją, połączeniem, przeniesieniem, sprzedażą, umową typu joint venture, cesją lub innym rozporządzeniem całością lub jakakolwiek częścią firmy Panasonic, jej aktywów lub udziałów, w tym bez ograniczeń w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym.


6. Komu udostępniamy Dane Osobowe użytkowników?
 

Nie będziemy ujawniać Państwa Danych osobowych osobom trzecim dla ich własnych, niezależnych celów marketingowych lub biznesowych bez Państwa zgody. Możemy jednak ujawniać Państwa Dane Osobowe następującym podmiotom:

A. Osoby trzecie będące odbiorcami Danych Osobowych

                             
I. Podmioty Stowarzyszone Panasonic

Konieczne może okazać się przekazanie Państwa Danych Osobowych innym Podmiotom Stowarzyszonym Panasonic w celu świadczenia potrzebnych Państwu Usług lub jakichkolwiek innych usług/wsparcia, których potrzebuje lub które zamówił użytkownik. Wszystkie Podmioty Stowarzyszone Panasonic są zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących ochrony prywatności określonych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.


II. Wybrani Partnerzy

Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe naszym starannie wybranym partnerom biznesowym, w tym operatorom sieci bezprzewodowych. Partnerzy ci mogą wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu zapewniania Państwu wymaganych przez Państwa Usług Panasonic (takich jak treści video), przewidywania Państwa zainteresowań oraz mogą dostarczać Państwu materiały promocyjne, reklamy i inne materiały.


III. Usługodawcy

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu usprawnienia procesu administrowania w naszym imieniu określonymi działaniami i usługami, takimi jak: realizacja Państwa zamówień i dostarczanie produktów, administrowanie Aktywnościami, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, wysyłanie poczty i wiadomości e-mail, wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS) dostarczanie reklam, analizowanie procesu korzystania z naszych Usług, śledzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych, umożliwianie użytkownikom łączenie się z ich sieciami społecznościowymi, wykrywanie nadużyć i świadczenie usług z zakresu obsługi klienta. Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe takim dostawcom zewnętrznym wyłącznie w celu umożliwienia im świadczenia usług w naszym imieniu i będą oni działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Oto przykłady dostawców zewnętrznych dostawców usług, z których korzystamy:

a. Dostawcy Usług Poczty Elektronicznej – korzystamy z usług w chmurze [na przykład, Eloqua firmy Oracle] w celu wysyłania do Państwa wiadomości e-mail zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi;

b. Dostawcy Usług Analitycznych – dostawcy usług analitycznych służą nam pomocą w poznaniu sposobu korzystania z naszych produktów/urządzeń oraz innych Usług, co pozwala nam udoskonalać nasze Usługi. Obecnie korzystamy z usług następujących dostawców usług analitycznych: Google Analytics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Dotyczącej Plików Cookie.


IV. Dostawcy Serwisów Społecznościowych

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe, takie jak Państwa adres e-mail, określonym dostawcom serwisów społecznościowych, w celu usprawnienia wyświetlania reklam dotyczących naszych Usług na Państwa stronach portali społecznościowych. Państwa Dane Osobowe będą udostępniane dostawcom serwisów społecznościowych wyłącznie zgodnie z preferencjami marketingowymi użytkownika i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.


V. Osoby trzecie, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub w celu ochrony naszych usług

Ujawnimy Dane Osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub w celu spełnienia wymogów obowiązujących procedur prawnych, w tym narzuconych przez organy ścigania lub inne agendy rządowe; w celu ochrony naszych klientów (na przykład, w celu zapobiegania spamowi lub próbom oszustwa użytkowników naszych Usług); w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa naszych Usług (na przykład w celu zapobiegania atakom na nasze systemy lub sieci lub ich powstrzymania), lub w celu ochrony praw lub własności Panasonic, w tym realizacji jakichkolwiek warunków lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług.


VI. Anonimowe statystyki

Z różnych powodów (podanych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności) przygotowujemy i opracowujemy różne rodzaje danych i statystyk - anonimowych, zbiorczych lub ogólnych. Ponieważ dane te są anonimowe (tzn. nie można na ich podstawie zidentyfikować użytkownika), nie uważamy tych informacji za Dane Osobowe. W związku z tym, możemy udostępniać je osobom trzecim (takim jak nasze Podmioty Stowarzyszone, partnerzy, reklamodawcy i inni).


VII. Inne podmioty – za zgodą lub na życzenie użytkownika

Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe osobom trzecim, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę lub zwrócą się z prośbą o takie udostępnianie.


W niektórych Usługach Panasonic użytkownik ma możliwość przesyłania i udostępniania określonych Danych Osobowych, takich jak wiadomości, zdjęcia, filmy wideo i inne treści. Wszelkie Dane Osobowe, jakie użytkownik zdecyduje się zamieścić i udostępnić na publicznie dostępnym profilu, mogą być przeglądane przez inne osoby. W związku z tym, należy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z takich Usług Panasonic.


B. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowychGromadzone przez nas Państwa Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Państwa regionie lub też przekazywane do, przechowywane, lub w inny sposób przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym w szczególności w Kanadzie i Japonii lub w jakimkolwiek innym kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, zgodnego z wymogami Komisji Europejskiej oraz gdzie Panasonic lub jego Podmioty Stowarzyszone, spółki zależne lub dostawcy usług posiadają swoje placówki. 


W każdym przypadku, w którym przekazujemy Państwa Dane Osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, aby wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia takie jak stosowne umowy I mechanizmy przeniesienia (takie jak wzorcowe klauzule UE) w celu zapewnienia, że zewnętrzni dostawcy usług zapewniają należyty poziom ochrony Państwa Danych Osobowych. Mogą Państwo poprosić o dodatkowe informacje w tym zakresie i, na wniosek, uzyskać kopię stosownych środków zabezpieczających, wysyłając podanie na adres kontaktowy wskazany w sekcji Kontakt/Dalsze Informacje niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, poniżej.
 

7. Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych?


A. Informacje ogólne


Firma Panasonic wdrożyła stosowne środki fizyczne i techniczne mające na celu zabezpieczenie Danych Osobowych gromadzonych przez nas w związku z naszymi Usługami. Środki te uwzględniają:


I. aktualny stan wiedzy w zakresie technologii;
II. koszty jej wdrożenia;
III. charakter danych; oraz
IV. ryzyko przetwarzania.


Celem niniejszych środków jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu lub modyfikacji, przypadkowej utracie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub udostepnieniu oraz innym niezgodnym z prawem formom przetwarzania.  


Należy jednak pamiętać, że podejmujemy odpowiednie kroki mające na celu ochronę Państwa Danych Osobowych, żadna strona internetowa, produkt, urządzenie, aplikacja internetowa lub system przesyłania danych, system komputerowy lub połączenie bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne.
 

B. Szyfrowanie
 

[Wszelkie udostępniane nam przez Państwa Dane Osobowe są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje dotyczące płatności [dokonywane przez nas lub wybranego przez nas zewnętrznego dostawcę usług dotyczących przetwarzania płatności, WorldPay Ltd będą zaszfrowane za pomocą technologii Secured Sockets ]. W przypadku, kiedy otrzymali od nas Państwo (lub wybrali) hasło dostępu umożliwiające dostęp do określonych Usług, takich jak My Panasonic Profile lub konto eShop, Państwo są odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła i prosimy o nieudostępnianie nikomu Państwa hasła.
 

C. Inne środki bezpieczeństwa
 

Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona Danych Osobowych, jest zapewnione organizacyjnie w ramach globalnego Programu Panasonic pod nazwą „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” (ISM). Cel, normy i środki wykonawcze są zdefiniowane w globalnie obowiązującej Polityce, normach i wytycznych. Wszystkie systemy informatyczne w Europie Środkowej są poddawane zewnętrznej ocenie i podlegają regulacji w ramach certyfikacji ISO 27001. Program i wszystkie jego części są dorocznie testowane zgodnie z podejściem PDCA w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności wszystkich danych (w tym Państwa Danych Osobowych) w całym cyklu życia informacji, począwszy od ich pozyskania po zniszczenie.
 

D. Korzystanie z funkcji mediów społecznościowych i forów
 

Niektóre usługi obejmują funkcje portali społecznościowych, czatu lub forum. Korzystając z tych funkcji, należy unikać przekazywania Danych Osobowych, których użytkownik nie chce udostępniać innym użytkownikom w celu przeglądania, gromadzenia lub wykorzystania.


8. Jakie są Państwa prawa i w jaki sposób je egzekwować?


A. Jakie są Państwa prawa?
 

Panasonic będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać Państwa Dane Osobowe, przestrzegając Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) obejmują prawo dostępu do kopii Państwa Danych Osobowych, prawo żądania poprawienia lub aktualizacji wszelkich nieprawidłowych Danych Osobowych oraz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 

Maja Państwo również prawo do żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych oraz, w przypadku, kiedy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w każdym czasie (bez niniejszego wycofania mającego wpływ na zgodność z prawem przetwarzania przed takim cofnięciem zgody). Ponadto, w określonych przypadkach, mają Państwo również prawo do przenoszenia danych. Jest to prawo do zażądania zwrotu dostarczonych nam Danych Osobowych w zorganizowanym, powszechnie używanym, czytelnym dla urządzeń formacie oraz do zażądania przekazania takich Danych osobowych osobie trzeciej, bez przeszkód z naszej strony oraz z zastrzeżeniem Państwa własnych zobowiązań dotyczących zachowania poufności.
 

B. Egzekwowanie praw
 

Jeżeli chcą Państwo wyegzekwować którekolwiek ze swoich powyższych praw, prosimy o kontakt z nami przy użyciu dowolnej formy komunikacji poniżej w sekcji Kontakt/Dalsze Informacje niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.
 

C. Skargi i zażalenia
 

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami przy użyciu dowolnej formy komunikacji poniżej w sekcji Kontakt/Dalsze Informacje niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności lub też złożyć skargę u właściwego organu nadzorczego, oprócz Państwa praw przedstawionych powyżej. Użytkownik może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa), który jest podmiotem odpowiadającym za kwestie ochrony danych w Polsce. Użytkownicy przebywający poza terytorium Polski mogą kontaktować się z lokalnymi instytucjami nadzorującymi ochronę danych.
 

9. Okres Przechowywania Danych Osobowych – Jak długo będziemy przechowywać Dane Osobowe użytkowników
 

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, zgodnie z tym, co zostało przedstawione w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych. W przypadku, kiedy Państwa Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, zostaną usunięte i/lub zwrócone Państwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

10. Łącza do Stron Internetowych i Produkty Osób Trzecich w Ramach Naszych Usług
 

Nasze strony internetowe, aplikacje i produkty mogą zawierać łącza do innych, zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Panasonic, a nasze strony internetowe lub produkty i urządzenia mogą zawierać aplikacje, które można pobrać od osób trzecich. Te strony i aplikacje, do których prowadzą łącza podlegają kontroli osób trzecich, które odpowiadają za zasady ochrony prywatności oraz za treść stron internetowych lub aplikacji internetowych, do których prowadzą łącza. Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie ze jakiejkolwiek strony lub aplikacji osoby trzeciej, wszelkie Dane Osobowe zbierane przez taką zewnętrzną witrynę lub aplikację będą podlegać jakiejkolwiek istniejącej polityce prywatności tej osoby trzeciej. Zalecamy, aby dokładnie zapoznać się z polityką prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej, której udostępniamy Dane Osobowe.


11. Funkcje stron trzecich na naszej stronie internetowej


Nasze strony internetowe zawierają osadzone wideo dostarczane przez strony trzecie za pośrednictwem ich interfejsów API, związanych z warunkami użytkowania API. W zależności od sposobu interakcji z tymi funkcjami Twoje informacje mogą być udostępniane tym dostawcom. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania funkcji, odwiedź witrynę internetową każdego dostawcy.
 

A. YouTube
 

Usługi interfejsu API YouTube służą do odtwarzania filmów na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat usług i  ich funkcji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi YouTube. Więcej informacji na temat korzystania z danych użytkownika znajduje się w Polityce prywatności Google.


B. Social Sign-In


Na naszych stronach internetowych oferujemy tak zwane przyciski „Zaloguj się za pomocą”, których można użyć do zarejestrowania się i/lub zalogowania się do naszych usług za pośrednictwem konta lub profilu innej firmy, takiej jak Facebook, Google lub Apple.


Podczas korzystania z takiego przycisku otrzymujemy dane osobowe, na dostęp do których użytkownik wyraził zgodę na odpowiedniej platformie strony trzeciej.


Szczegółowe informacje na temat danych osobowych, do których możemy uzyskać dostęp, znajdują się w polityce prywatności wyświetlanej użytkownikowi na platformie strony trzeciej podczas łączenia konta lub profilu strony trzeciej z naszymi usługami


12. Pliki cookie


A. Co to są pliki cookie?
 

Panasonic, jak również niektóre inne osoby trzecie, które dostarczają treści, reklamy lub inne funkcje w ramach naszych Usług, mogą używać plików cookie i innych technologii w pewnych obszarach naszych Usług. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być odczytywane przez serwer WWW w domenie, która umieściła pliki cookie na dysku twardym użytkownika. Możemy używać plików cookie do zapisywania preferencji i ustawień użytkownika, ułatwienia logowania, dostarczania ukierunkowanych reklam i analizowania aktywności na stronie.
 

Prosimy pamiętać o tym, że mogą Państwo modyfikować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Państwa o przesyłaniu do niej plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, mogą Państwo również całkowicie odmówić akceptowania plików cookie poprzez aktywowanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Prosimy pamiętać o tym, że jeśli zdecydują się Państwo na całkowite zablokowanie wszystkich plików cookie, pewne funkcje Usług mogą być niedostępne dla użytkownika lub mogą działać w sposób nieprawidłowy. Istnieje również możliwość usunięcia plików cookie, które już zostały wysłane.       


B. Dalsze informacje na temat plików cookie
 

Więcej informacji o tym, czym są pliki cookie, w jaki sposób są one wykorzystywane przez Panasonic i inne strony trzecie oraz jak można je wyłączyć, można znaleźć w naszej Polityce Dotyczącej Plików Cookie.


13. Zgody Marketingowe (na przykład wiadomości e-mail związane z marketingiem lub inne)
 

O ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej zarówno my sami, jak i inne Podmioty Stowarzyszone Panasonic mogą wykorzystywać Państwa Dane Osobowe (takie jak dane kontaktowe (na przykład, imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu) do wysyłania Państwu korespondencji związanej z marketingiem - pocztą zwykłą, elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą wiadomości tekstowych (SMS). Korespondencja ta będzie dotyczyć produktów, urządzeń i innych Usług Panasonic, zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi kontaktu i korzystania z adresu e-mail, zapisanymi na Państwa koncie My Panasonic Account (wstawić link) lub w inny uzgodniony z Państwem sposób.
 

Kupując produkty lub urządzenia Panasonic, kontaktując się z przedstawicielami naszego działu obsługi klienta, tworząc konto lub profil dla jednej z naszych Usług (takich jak konto My Panasonic Account lub e-shop) lub subskrybując jedną z naszych Usług, użytkownik może mieć możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej.
 

Nie udostępniamy Danych Osobowych osobom trzecim do celów marketingowych osób trzecich.
 

Możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu personalizacji i skuteczniejszego ukierunkowania naszej komunikacji marketingowej, aby zapewnić, w miarę możliwości, że korespondencja związana z marketingiem jest zgodna z Państwa zainteresowaniami.
 

Jeśli chcielibyście Państwo zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od firmy Panasonic, prosimy o aktualizację adresu e-mail i preferencji kontaktowych na Państwa koncie My Panasonic Account lub kliknięcie opcji „Anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas marketingowej lub promocyjnej wiadomości e-mail.

14. Dane Osobowe Dzieci

I. Kim jest dziecko?
 

Panasonic uznaje za dziecko wszystkie osoby, które nie ukończyły 16. roku życia lub są poniżej granicy wieku określonej przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.


II. Czy zbieramy Dane Osobowe od dzieci?

Świadomie nie gromadzimy ani nie próbujemy gromadzić Danych Osobowych od lub o dzieciach bez zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku gromadzenia Danych Osobowych od dzieci, zawsze podejmujemy uzasadnione starania w celu sprawdzenia, czy rodzice lub opiekunowie dziecka wyrazili na to zgodę lub ją autoryzowali.


III. Co robimy, gdy dzieci przekazują nam Dane Osobowe?

Jeśli poweźmiemy wiedzę, że Dane Osobowe dotyczą dziecka i zostały przekazane nam bez zgody rodzica lub opiekuna, dołożymy wszelkich starań, aby:

• usunąć te Dane Osobowe tak szybko, jak to możliwe; lub

• jeśli usunięcie Danych Osobowych nie jest możliwe, zapewnić, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu, ani ujawniane jakiejkolwiek osobie trzeciej.


IV. Zapytania rodziców lub opiekunów

Rodzic lub opiekun, który ma pytania dotyczące przetwarzania przez Panasonic Danych Osobowych swojego dziecka, proszony jest o kontakt z nami przy użyciu danych określonych w sekcji „Kontakt/Dalsze Informacje” poniżej.


15. Zmiany niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności
 

Panasonic może każdorazowo zmieniać niniejszą Informacje o Ochronie Prywatności. „Data ostatniej aktualizacji” na dole tej strony określa, kiedy informacja została po raz ostatni zaktualizowana.

Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli zmiany te będą istotne, i jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, wystąpimy do niego o udzielenie niezbędnej zgody. Powiadomienie to zostanie przesłane pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej noty na stronie internetowej Panasonic lub za pośrednictwem jakichkolwiek odpowiednich Usług.


16. Kontakt / Dalsze Informacje
 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa Danych Osobowych, bądź w celu skorygowania, zablokowania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu, uzyskania dostępu, cofnięcia zgody na jakikolwiek istotny aspekt niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności lub usunięcia jakichkolwiek z Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt:


I. Pocztą:

Panasonic Marketing Europe GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Wołoska 9, Polska


II. Telefonicznie:
801 003 532 (połączenia z numerów stacjonarnych)
22 295 37 27 (połączenia z numerów komórkowych)
*Opłaty za połączenie pobierane według cenników operatora
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
 


Data ostatniej aktualizacji: [marzec] 2018