Naszą misją w firmie Panasonic jest wnoszenie pozytywnego wkładu w życie społeczne. Jest to Podstawowa Filozofia Zarządzania firmy Panasonic, która wyraża cel naszej działalności biznesowej, jak również cel naszego istnienia. Stanowi ona podstawę wszystkich naszych działań biznesowych, włączając w to pracowników, kapitał i towary — wszystko ma swoje źródło w społeczeństwie.

Jest to również istota filozofii zrównoważonego rozwoju grupy Panasonic. Jako że znajdujemy się obecnie w historycznym punkcie zwrotnym w wielu dziedzinach – społecznej, ekonomicznej i środowiskowej – firma Panasonic będzie kontynuować swój wkład w rozwój społeczeństwa poprzez rozwiązywanie problemów środowiskowych na rzecz bardziej zrównoważonego świata.

Nasza Wizja Ochrony Środowiska 2050

Nasza Wizja Ochrony Środowiska 2050

Zmniejszenie emisyjności społeczeństwa jest głównym kierunkiem strategicznym. Wizja Ochrony Środowiska 2050 firmy Panasonic obejmuje pracę nad tworzeniem i bardziej efektywnym wykorzystaniem energii, tak aby „energia wytworzona” przewyższała „energię zużytą” – zarówno przez firmę, jak i jej produkty.

-170,000

tons CO₂

Redukcja emisji CO₂ w
produkcji na całym świecie

6factories

Liczba fabryk o zerowej
emisji netto na świecie

78,000

MWh

Ilość wytworzonej
energii odnawialnej

Wpływ na środowisko naturalne

Nasz wkład w środowisko naturalne Ziemi

Firma Panasonic tworzy wiele innowacyjnych produktów i rozwiązań oraz współpracuje przy projektach, które przyczyniają się do dekarbonizacji społeczeństwa. Od projektów Inteligentnych miast po inteligentne technologie energetyczne – działalność firmy Panasonic w zakresie ochrony środowiska jest kluczowym filarem strategicznym dla organizacji na całym świecie.

Inteligentne miasta

Życie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest procesem ewolucyjnym, w którym technologia musi wspierać ludzi tworzących nowy styl życia.

Produkty i rozwiązania

Zapoznaj się z naszymi wydajnymi rozwiązaniami energetycznymi w zakresie produkcji, magazynowania, użytkowania i inteligentnego zarządzania.

Zrównoważona produkcja

Zmniejszanie emisji CO₂, unikanie zanieczyszczeń i gospodarka cyrkularna. Dowiedz się więcej o naszych trzech filarach zrównoważonej produkcji.
 

Wpływ na społeczeństwo

Nasz wkład w środowisko naturalne Ziemi

Panasonic jest firmą zorientowaną na realizację celów od momentu jej powstania ponad sto lat temu. Nasz założyciel, Konosuke Matsushita, zapoczątkował dziedzictwo fundamentalnych zasad, które opierają się na „wkładzie w społeczeństwo”, a prowadzą do „wdzięczności”.

Wpływ na społeczeństwo

W firmie Panasonic dążymy do wprowadzania pozytywnych zmian poprzez technologię i nasze ogólne działania. Edukacja jest fundamentalną częścią tych działań. Promuje ona wolność jednostki i jej zdolność do działania, a także przynosi istotne korzyści rozwojowe. Wspierając inicjatywy na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, współpracując z uniwersytetami i szkołami, chcemy przyczynić się do rozwoju najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa – dzieci i młodych studentów. Dzisiejsi studenci mają przed sobą świetlaną przyszłość. Chcemy pomóc im w pełni wykorzystać ich potencjał.

Polityki i programy

Polityka i programy Panasonic w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na naszej filozofii zarządzania. Stanowią one jasną deklarację tego, co firma musi zrobić, aby sprostać swojej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wnieść wkład we współczesne społeczeństwo.

SDGs

Firma Panasonic zobowiązała się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) poprzez szeroki zakres działań korporacyjnych, w tym współpracę i współtworzenie z interesariuszami.
 

Nasze obecne obszary wpływu na zrównoważony rozwój społeczny:

Chcesz dowiedzieć się więcej?