Poprzez nasze produkty i usługi staramy się w jak największym stopniu przyczyniać do poprawy jakości środowiska natualnego oraz pozytywnie wpływać na dobrostan ludzi. Obecną misję firmy Panasonic można streścić następująco: „wnosić wygodę do życia ludzi, jednocześnie zmniejszając ich oddziaływanie na środowisko — z korzyścią dla przyszłych pokoleń”.

Inteligentne miasta i domy

Obniżenie emisji CO₂ generowanej przez inteligentną dzielnicę poprzez wydajne wykorzystanie energii odnawialnej, zastosowanie technologii ekologicznych oraz inteligentne zarządzanie energią.

> Przeczytaj więcej

Zielona Mobilność

Rozwijanie zrównoważonej mobilności, poprzez dostarczanie komponentów elektronicznych oraz innowacyjnych akumulatorów,  a także rozwiązań do ładowania pojazdów.

> Przeczytaj więcej

Produkcja charakteryzująca się zerową emisją netto

Prezentowanie zrównoważonej produkcji ze stałymi dostawami energii odnawialnej w 100% (RE100) z wykorzystaniem fotowoltaiki, magazynów energii i wodorowych ogniw paliwowych zapewniających czystą energię.

> Przeczytaj więcej

Panasonic GREEN IMPACT

Inicjatywa Panasonic GREEN IMPACT obejmuje zmniejszenie emisji CO₂ w naszej działalności i łańcuchu wartości oraz przyczynienie się do osiągnięcia przez społeczeństwo nadrzędnego celu jakim jest neutralność węglowa. Naszym celem jest zmniejszenie emisji i uniknięcie jej, a docelowym progiem — wartość 300 Mt emisji CO₂ (czyli ekwiwalent około 1% łącznych emisji na całym świecie*) do osiągnięcia do 2050 roku.

* 300 mln ton z łącznej wygenerowanej na całym świecie emisji wynoszącej 33,6 mld ton (źródło: IEA).

Inicjatywy i działania firmy Panasonic

W Panasonic dążymy do zmniejszenia emisji CO₂ związanej z naszą działalnością na każdym etapie łańcucha wartości. Poza tym zamierzamy wpłynąć na uniknięcie emisji CO₂ przez nasze produkty i rozwiązania stosowane w domach i innych budynkach, w całych miejscowościach, w tym w fabrykach, w sektorze mobilności oraz w łańcuchach dostaw — w ten sposób chcemy wnieść swój wkład w dekarbonizację społeczeństwa.

Wpływ na społeczeństwo

Nasz wkład w środowisko naturalne Ziemi

Panasonic jest firmą zorientowaną na realizację celów od momentu jej powstania ponad sto lat temu. Nasz założyciel, Konosuke Matsushita, zapoczątkował dziedzictwo fundamentalnych zasad, które opierają się na „wkładzie w społeczeństwo”, a prowadzą do „wdzięczności”.

Wpływ na społeczeństwo

W firmie Panasonic dążymy do wprowadzania pozytywnych zmian poprzez technologię i nasze ogólne działania. Edukacja jest fundamentalną częścią tych działań. Promuje ona wolność jednostki i jej zdolność do działania, a także przynosi istotne korzyści rozwojowe. Wspierając inicjatywy na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, współpracując z uniwersytetami i szkołami, chcemy przyczynić się do rozwoju najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa – dzieci i młodych studentów. Dzisiejsi studenci mają przed sobą świetlaną przyszłość. Chcemy pomóc im w pełni wykorzystać ich potencjał.

Polityki i programy

Polityka i programy Panasonic w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na naszej filozofii zarządzania. Stanowią one jasną deklarację tego, co firma musi zrobić, aby sprostać swojej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wnieść wkład we współczesne społeczeństwo.

SDGs

Firma Panasonic zobowiązała się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) poprzez szeroki zakres działań korporacyjnych, w tym współpracę i współtworzenie z interesariuszami.
 

Nasze obecne obszary wpływu na zrównoważony rozwój społeczny:

Chcesz dowiedzieć się więcej?