Kompleksowe projekty energetyczne

Rozwój przyjaznych środowisku domów, firm i całych miast

Firma Panasonic jest wiodącym partnerem dostarczającym zrównoważone rozwiązania energetyczne w zakresie produkcji, magazynowania, efektywnego wykorzystania oraz zarządzania zarówno dla klientów indywidualnych jak i komercyjnych.

W miarę jak narracja na temat zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej popularna, trwają prace nad jak najszybszym zakończeniem zależności od paliw kopalnych. Firma Panasonic udowodniła, że jest kompetentnym kluczowym graczem w realizacji koncepcji zerowego zużycia energii netto, mając doświadczenie w kilku projektach tworzenia inteligentnych miast na całym świecie.

Aby radykalnie zmniejszyć swój własny ślad węglowy, firma zobowiązała się do realizacji Wizji Ochrony Środowiska 2050. W perspektywie krótkoterminowej firma Panasonic pracuje nad wprowadzeniem jednego z pierwszych rozwiązań opartych w 100% na energii odnawialnej, RE100, w swojej japońskiej fabryce w 2022 r.

Zrównoważone rozwiązania grzewcze

Zrównoważone rozwiązania grzewcze

Ponieważ około 78% energii w budynkach mieszkalnych zużywane jest na ogrzewanie, kluczowym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne i zrównoważone ogrzewanie domów jest zastosowanie pomp ciepła typu powietrze-woda. Rozwiązania te przechwytują do 80% energii cieplnej z powietrza atmosferycznego i przekazują tę „darmową” energię na ogrzanie domu i wytworzenie ciepłej wody użytkowej, która może być wykorzystywana nawet w gorących porach roku, przez cały rok.

Systemy magazynowania energii

Systemy magazynowania energii

Bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w technologii akumulatorowej, firma Panasonic nieustannie dąży do dostarczania klientom OEM doskonałych i niezawodnych komponentów do systemów magazynowania energii.

Wraz z popularyzacją energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, systemy magazynowania energii ewoluowały, aby sprostać różnym wymaganiom. Firma Panasonic dostarcza urządzenia najlepiej dopasowane do potrzeb klientów, takie jak baterie i przekaźniki.

Rozwiązania w zakresie energii wodorowej

Rozwiązania w zakresie energii wodorowej

W maju 2009 r. w Japonii firma Panasonic jako pierwsza na świecie rozpoczęła sprzedaż domowych ogniw paliwowych, które generują energię z wodoru pozyskiwanego z gazu ziemnego. Produkt ten umożliwia właścicielom domów generowanie energii elektrycznej podczas ogrzewania domu za pomocą „grzejnika z ogniwem paliwowym”.

Generatory wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe będą wkrótce dostępne dla klientów komercyjnych. Ich moc wyjściowa wynosi 5 kW. Oczekuje się, że będą one wykorzystywane na stacjach wodorowych, w obiektach handlowych itp. Powiązanie pracy generatorów umożliwi również dostosowanie mocy do skali obiektów.

Rozwiązania z zakresu Systemów Zarządzania Energią (EMS)

Rozwiązania z zakresu Systemów Zarządzania Energią (EMS)

Czerpiąc z kilkudziesięcioletniego doświadczenia w dziedzinie fotowoltaiki i technologii bateryjnych, eksperci ds. energii z Centrum Badawczo-Rozwojowego Panasonic oraz inżynierowie oprogramowania w Europie opracowali inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią w celu optymalizacji wykorzystania energii i sprzężenia energii elektrycznej z sektorem grzewczym. Inteligentne sterowanie łączy pompy ciepła z innymi wydajnymi, ekologicznymi technologiami, takimi jak panele fotowoltaiczne. Technologie te zostały zintegrowane w wydajne rozwiązanie oszczędzania energii, które jest nie tylko kontrolowane, ale również stale optymalizowane przez inteligentne rozwiązanie zarządzania energią firmy Panasonic.

Kompleksowe rozwiązania energetyczne

Kompleksowe rozwiązania energetyczne

Łącząc odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, energia geotermalna, wodór i biomasa, wraz z magazynowaniem energii w akumulatorach i pompami ciepła, można łatwo osiągnąć zrównoważone i zdecentralizowane wytwarzanie energii. Połączona technologia wnosi istotny wkład w proces dekarbonizacji społeczeństwa w związku z walką ze zmianami klimatycznymi.

Dzięki bogatemu doświadczeniu firmy Panasonic w projektach inteligentnych miast, dostępne są rozwiązania energetyczne odpowiednie dla wszystkich typów zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych.

Zrównoważone rozwiązania grzewcze

Zrównoważone rozwiązania grzewcze

Ponieważ około 78% energii w budynkach mieszkalnych zużywane jest na ogrzewanie, kluczowym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne i zrównoważone ogrzewanie domów jest zastosowanie pomp ciepła typu powietrze-woda. Rozwiązania te przechwytują do 80% energii cieplnej z powietrza atmosferycznego i przekazują tę „darmową” energię na ogrzanie domu i wytworzenie ciepłej wody użytkowej, która może być wykorzystywana nawet w gorących porach roku, przez cały rok.

Systemy magazynowania energii

Systemy magazynowania energii

Bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w technologii akumulatorowej, firma Panasonic nieustannie dąży do dostarczania klientom OEM doskonałych i niezawodnych komponentów do systemów magazynowania energii.

Wraz z popularyzacją energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, systemy magazynowania energii ewoluowały, aby sprostać różnym wymaganiom. Firma Panasonic dostarcza urządzenia najlepiej dopasowane do potrzeb klientów, takie jak baterie i przekaźniki.

Rozwiązania w zakresie energii wodorowej

Rozwiązania w zakresie energii wodorowej

W maju 2009 r. w Japonii firma Panasonic jako pierwsza na świecie rozpoczęła sprzedaż domowych ogniw paliwowych, które generują energię z wodoru pozyskiwanego z gazu ziemnego. Produkt ten umożliwia właścicielom domów generowanie energii elektrycznej podczas ogrzewania domu za pomocą „grzejnika z ogniwem paliwowym”.

Generatory wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe będą wkrótce dostępne dla klientów komercyjnych. Ich moc wyjściowa wynosi 5 kW. Oczekuje się, że będą one wykorzystywane na stacjach wodorowych, w obiektach handlowych itp. Powiązanie pracy generatorów umożliwi również dostosowanie mocy do skali obiektów.

Rozwiązania z zakresu Systemów Zarządzania Energią (EMS)

Rozwiązania z zakresu Systemów Zarządzania Energią (EMS)

Czerpiąc z kilkudziesięcioletniego doświadczenia w dziedzinie fotowoltaiki i technologii bateryjnych, eksperci ds. energii z Centrum Badawczo-Rozwojowego Panasonic oraz inżynierowie oprogramowania w Europie opracowali inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią w celu optymalizacji wykorzystania energii i sprzężenia energii elektrycznej z sektorem grzewczym. Inteligentne sterowanie łączy pompy ciepła z innymi wydajnymi, ekologicznymi technologiami, takimi jak panele fotowoltaiczne. Technologie te zostały zintegrowane w wydajne rozwiązanie oszczędzania energii, które jest nie tylko kontrolowane, ale również stale optymalizowane przez inteligentne rozwiązanie zarządzania energią firmy Panasonic.

Kompleksowe rozwiązania energetyczne

Kompleksowe rozwiązania energetyczne

Łącząc odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, energia geotermalna, wodór i biomasa, wraz z magazynowaniem energii w akumulatorach i pompami ciepła, można łatwo osiągnąć zrównoważone i zdecentralizowane wytwarzanie energii. Połączona technologia wnosi istotny wkład w proces dekarbonizacji społeczeństwa w związku z walką ze zmianami klimatycznymi.

Dzięki bogatemu doświadczeniu firmy Panasonic w projektach inteligentnych miast, dostępne są rozwiązania energetyczne odpowiednie dla wszystkich typów zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych.

Poniższe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą Cię zainteresować

Razem ku lepszemu życiu.

Życie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest procesem ewolucyjnym, w którym technologia musi wspierać ludzi tworzących nowy styl życia.

Ekologiczna produkcja dla Ciebie.

Zmniejszanie emisji CO₂, unikanie zanieczyszczeń i gospodarka cyrkularna. Dowiedz się więcej o naszych trzech filarach zrównoważonej produkcji.

Pytania dotyczące partnerstwa prosimy kierować do

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications