Dla firmy Panasonic dekarbonizacja społeczeństwa stanowi ważny cel biznesowy. Nie tylko zwiększamy energooszczędność elektroniki użytkowej i urządzeń AGD oraz obniżamy ich ogólny ślad węglowy, ale także opracowujemy przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze, takie jak pompy ciepła, systemy wodorowych ogniw paliwowych oraz inne rozwiązania energetyczne, w tym akumulatory i komponenty układów zasilania do pojazdów elektrycznych, jak również produkty przydatne w innych obszarach społeczeństwa, które pomagają w jeszcze większym stopniu ograniczyć emisję CO₂.

Pompy ciepła: zrównoważony rozwój i ogrzewanie małym kosztem energetycznym

Biorąc pod uwagę, że blisko 80% energii zużywanej w gospodarstwach domowych służy do ogrzewania przestrzeni i podgrzewania wody, pompy ciepła mogą mieć istotny wpływ na obniżenie zużycia energii oraz dekarbonizację. Technologia pomp ciepła Aquarea firmy Panasonic pozwala uzyskać do 80% potrzebnej energii cieplnej z powietrza z otoczenia i przekształcić ją w celu zapewnienia gorącej wody w sektorze mieszkaniowym oraz spełnienia potrzeb komercyjnych.

> Przeczytaj więcej

Wodorowe ogniwa paliwowe: przejście w stronę wykorzystania czystej energii

W 2009 roku w Japonii firma Panasonic po raz pierwszy na świecie rozpoczęła sprzedaż ogniw paliwowych do użytku mieszkaniowego, które wytwarzają energię z wodoru uzyskanego z gazu ziemnego. Generatory czystej energii z wodorowych ogniw paliwowych o mocy 5 kW oferowane są teraz klientom komercyjnym — oczekuje się, że systemy te znajdą zastosowanie zarówno w obiektach komercyjnych, jak i publicznych — i nie tylko. Połączenie większej liczby tego rodzaju generatorów umożliwi także skalowanie mocy wyjściowej odpowiednio do potrzeb danego obiektu.

> Przeczytaj więcej

Komponenty i ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Miniaturyzacja, energooszczędność, elektryfikacja, bezpieczeństwo i niezawodność — oto liczne walory dzisiejszej motoryzacji. Przejście od gołosłownych deklaracji do realnej produkcji seryjnej zależy jednak często od dostępności komponentów, takich jak przekaźniki, czujniki i kondensatory, które kryją się głęboko pod maską (lub w stacji ładowania!) i które mają kluczowe znaczenie dla zapewniania dostępności, rentowności oraz niezawodności nowych technologii.

> Przeczytaj więcej

Przekaźniki, czujniki, komponenty i materiały termoizolacyjne

Wszystkie układy elektryczne składają się z wielu mniejszych części, które potrzebują energii do działania. Inteligentne czujniki oraz inteligentne systemy dystrybucji energii firmy Panasonic sprzyjają mniejszemu zużyciu energii i ograniczeniu marnotrawstwa energii. Natomiast przekaźniki, kondensatory i inne komponenty pozwalają ograniczyć stratę mocy i zużycie energii, wydłużając czas działania i niezawodność produktów.

> Przeczytaj więcej

Dekarbonizacja domów i miast.

Aby umożliwić ludziom życie w sposób bardziej zrównoważony, potrzebujemy budynków mieszkalnych i komercyjnych wykorzystujących technologie energooszczędne, które przyczyniają się do dekarbonizacji, a tym samym do przejścia na wykorzystanie czystej energii. Dowiedz się, jak rozwiązania firmy Panasonic do użytku w istniejących i nowych budynkach mogą pomóc oszczędzać energię i obniżać koszty.

Bardziej ekologiczna produkcja.

Osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto CO₂ przez produkcję energii własnej z użyciem unikalnych rozwiązań pilotażowych wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe, magazyny energii i panele fotowoltaiczne. Zobacz także, jak firma Panasonic unika zanieczyszczeń i przyczynia się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dowiedz się więcej na temat naszych inicjatyw i rozwiązań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications