Zrównoważona produkcja

Trzy filary zrównoważonej produkcji i przetwórstwa

Posiadając około 250 zakładów produkcyjnych na całym świecie, firma Panasonic podejmuje działania mające na celu uczynienie tych fabryk bardziej zrównoważonymi w skali globalnej. Nasza Wizja Ochrony Środowiska 2030 przekłada się na proces produkcyjny ramach trzech obietnic:

1. Redukcja emisji CO₂
2. Odpowiedzialne korzystanie z substancji chemicznych
3. Droga w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej

Na drodze do fabryk o zerowej emisji CO2

Na drodze do fabryk o zerowej emisji CO₂

Do roku 2030 koncepcja „fabryk z zerową emisją CO₂” zostanie rozszerzona na wszystkie zakłady produkcyjne na całym świecie. Pociąga to za sobą środki oszczędzania energii, wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak również kompensację emisji dwutlenku węgla w przypadku emisji, których nie można uniknąć.

Odpowiedzialne korzystanie z substancji chemicznych

Odpowiedzialne korzystanie z substancji chemicznych

Mając na celu ochronę środowiska i swoich klientów, firma Panasonic wdrożyła własny system zarządzania substancjami chemicznymi w odniesieniu do produktów, produkcji i łańcucha dostaw.

W kierunku gospodarki cyrkulacyjnej – efektywne wykorzystanie cennych materiałów

W kierunku gospodarki cyrkulacyjnej – efektywne wykorzystanie cennych materiałów

For more than 20 years, Panasonic has been developing recycling technology to obtain valuable materials out of appliances and incorporating them back into new products. At the same time Panasonic aims to minimize „waste“ during the manufacturing process is.

Na drodze do fabryk o zerowej emisji CO2

Na drodze do fabryk o zerowej emisji CO₂

Do roku 2030 koncepcja „fabryk z zerową emisją CO₂” zostanie rozszerzona na wszystkie zakłady produkcyjne na całym świecie. Pociąga to za sobą środki oszczędzania energii, wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak również kompensację emisji dwutlenku węgla w przypadku emisji, których nie można uniknąć.

Odpowiedzialne korzystanie z substancji chemicznych

Odpowiedzialne korzystanie z substancji chemicznych

Mając na celu ochronę środowiska i swoich klientów, firma Panasonic wdrożyła własny system zarządzania substancjami chemicznymi w odniesieniu do produktów, produkcji i łańcucha dostaw.

W kierunku gospodarki cyrkulacyjnej – efektywne wykorzystanie cennych materiałów

W kierunku gospodarki cyrkulacyjnej – efektywne wykorzystanie cennych materiałów

Od ponad 20 lat firma Panasonic rozwija technologię recyklingu w celu pozyskiwania cennych materiałów z urządzeń i ponownego ich wykorzystania w nowych produktach. Jednocześnie firma Panasonic dąży do minimalizacji „odpadów” podczas procesu produkcyjnego.

Poniższe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą Cię zainteresować

Razem ku lepszemu życiu.
 

Życie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest procesem ewolucyjnym, w którym technologia musi wspierać ludzi tworzących nowy styl życia.

Razem z Tobą realizujemy bardziej ekologiczną przyszłość.

Zapoznaj się z naszymi wydajnymi rozwiązaniami energetycznymi w zakresie produkcji, magazynowania, użytkowania i inteligentnego zarządzania.

Pytania dotyczące partnerstwa prosimy kierować do

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications