Dążenie do stworzenia ekologicznych fabryk o zerowej emisji CO₂

Jesteśmy już na zaawansowanym etapie realizacji planu dotyczącego dekarbonizacji naszych własnych działań operacyjnych; skupiamy się zwłaszcza na zwiększeniu liczby fabryk cechujących się zerową emisją netto CO₂. Chcemy osiągnąć zerowy poziom emisji netto CO₂ w toku produkcji naszych produktów. Naszym celem jest zwiększenie liczby fabryk o zerowej emisji netto CO₂ z siedmiu w roku obrachunkowym 2021 do trzydziestu siedmiu w roku obrachunkowym 2025. Chcemy także, aby do 2030 roku taką samą emisją netto mogły się poszczycić wszystkie nasze obiekty operacyjne — w tym około 250 fabryk na całym świecie.

Fabryka pilotażowa wykorzystująca w 100% energię odnawialną

Obiekt H2 KIBOU FIELD firmy Panasonic powstał w celu zademonstrowania światu rozwiązania znanego jako RE100 (ang. Renewable Energy 100%), które do zasilania realizowanych w obiekcie działań operacyjnych wykorzystuje w 100% energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. System zasilający integruje i kontroluje generatory oparte na wodorowych ogniwach paliwowych, generatory fotowoltaiczne oraz magazyny energii.

> Przeczytaj więcej

Nowe fabryki o zerowej emisji netto CO2 — od siedmiu do około 250 w niecałą dekadę

Realizacja naszego planu dotyczącego fabryk o zerowej emisji netto CO2 działających na całym świecie przez wdrażanie naszych konwencjonalnych działań ukierunkowanych na oszczędzanie energii (np. przejście na oświetlenie LED), stosowanie zaawansowanych technologii energooszczędnych i promowanie energii odnawialnej, np. przez dokładanie starań w celu korzystania z energii elektrycznej pozyskanej w 100% ze źródeł odnawialnych. Wspomniane wysiłki są przez nas nieustannie realizowane na całym świecie. Mamy już fabryki działające w modelu zerowej emisji CO2 w pięciu regionach na całym świecie.

> Przeczytaj więcej

Recykling materiałów: „od produktu do produktu”

Firma Panasonic od ponad 20 lat opracowuje technologię recyklingu w celu odzyskiwania cennych materiałów z urządzeń i ich ponownego wykorzystywania w nowych produktach. Panasonic Eco Technology Center (PETEC) aktywnie uczestniczy w ponownym wykorzystywaniu cennych zasobów naturalnych w celu zmniejszania ilości odpadów oraz ponownego wykorzystywania pod hasłem „od produktu do produktu”.

> Przeczytaj więcej

Odpowiedzialne wykorzystanie substancji chemicznych

Aby chronić środowisko i naszych klientów, firma Panasonic wdrożyła własny system zarządzania substancjami chemicznymi w produktach, procesach produkcji oraz łańcuchu dostaw.

> Przeczytaj więcej

Dekarbonizacja domów i miast.

Aby umożliwić ludziom życie w sposób bardziej zrównoważony, potrzebujemy budynków mieszkalnych i komercyjnych wykorzystujących technologie energooszczędne, które przyczyniają się do dekarbonizacji, a tym samym do przejścia na wykorzystanie czystej energii. Dowiedz się, jak rozwiązania firmy Panasonic do użytku w istniejących i nowych budynkach mogą pomóc oszczędzać energię i obniżać koszty.

Napędzamy przejście na tryb zerowej emisji netto.

Przejście na technologie elektromobilności to kolejna rewolucja w dziedzinie transportu, którą wspieramy. Panasonic wprowadza innowacje, by napędzać rozwój technologii akumulatorów oraz zwiększać możliwości produkcyjne. Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań, od wbudowanych ładowarek przez systemy zarządzania akumulatorami aż po silniki i elementy rowerów elektrycznych wykorzystywane w ich systemach zasilania.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications