Inteligentne miasta i domy

Dla firmy Panasonic dekarbonizacja społeczeństwa jest kluczowym celem biznesowym, który jednocześnie przyczynia się do realizacji obietnicy, którą składamy jako marka — przyczyniać się do „lepszego życia i lepszego świata”. Aby wspomóc te wysiłki, firma Panasonic jest aktywnie zaangażowana w rozwój inteligentnych miast, które zapewniają zieloną energię i zrównoważony rozwój, usługi komunalne, mobilność oraz infrastrukturę cyfrową, a także opiekę zdrowotną i dobrostan społeczeństwa. Korzyści te sumują się i nakładają. Przeczytaj więcej o naszych najnowszych rozwiązaniach i technologiach.

Berlin: inkluzywność społeczna i energooszczędność

Technologie firmy Panasonic wykorzystywane w Berlinie przyczyniają się zarówno do napędzania zrównoważonego rozwoju, jak i poprawy ekologii oraz jakości cyfrowego życia i komunikacji. Taki zrównoważony ekologicznie sposób życia stał się możliwy dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie energii oraz holistycznemu podejściu firmy Panasonic: połączenie paneli fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła typu powietrze-woda przeznaczonych do ogrzewania przestrzeni oraz podgrzewania wody w gospodarstwach domowych pozwoliło uzyskać inteligentny system energetyczny.

> Przeczytaj więcej

Fujisawa SST: pierwsza miejska inicjatywa firmy Panasonic dotycząca inteligentnego mieszkalnictwa

Fujisawa Sustainable Smart Town (FSST) otwarto na terenie byłej fabryki Panasonic w mieście Fujisawa (prefektura Kanagawa, Japonia) w 2014 roku.
FSST przyciąga uwagę na całym świecie jako prekursorski przykład inteligentnego miasta, w którym rozwój społeczności jest promowany jako wspólny wysiłek konsorcjum kierowanego przez firmę Panasonic, mieszkańców i władz.

> Przeczytaj więcej

Suita SST: 100% odnawialnej energii i pokoleniowy miks

Miasteczko Suita Sustainable Smart Town, położone na gęsto zaludnionych północnych peryferiach miasta Osaka, miało swoją inaugurację w kwietniu 2022 roku. Suita SST ma powierzchnię 23 000 metrów kwadratowych — odpowiadającą w przybliżeniu trzem boiskom piłkarskim. Projekt powstał z myślą o zapewnieniu międzypokoleniowej przestrzeni do życia w 362 mieszkaniach. Budynki wyposażono w systemy fotowoltaiczne, magazyny energii i systemy ogniw paliwowych. Suita ma dysponować energią, która jest w 100% odnawialna, a to za sprawą współpracy podjętej przez państwo oraz firmę energetyczną Kansai Electric Power.

> Przeczytaj więcej

Bardziej ekologiczna produkcja.

Osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto CO₂ przez produkcję energii własnej z użyciem unikalnych rozwiązań pilotażowych wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe, magazyny energii i panele fotowoltaiczne. Zobacz także, jak firma Panasonic unika zanieczyszczeń i przyczynia się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dowiedz się więcej na temat naszych inicjatyw i rozwiązań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

Napędzamy przejście na tryb zerowej emisji netto.

Przejście na technologie elektromobilności to kolejna rewolucja w dziedzinie transportu, którą wspieramy. Panasonic wprowadza innowacje, by napędzać rozwój technologii akumulatorów oraz zwiększać możliwości produkcyjne. Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań, od wbudowanych ładowarek przez systemy zarządzania akumulatorami aż po silniki i elementy rowerów elektrycznych wykorzystywane w ich systemach zasilania.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications