Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Panasonic

Użytkownik wywołujący domeny www.panasonic.pl, www.panasonic.com.pl lub im pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:

1. Wyłączne prawo do ww. serwisu internetowego ma Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce. Wszystkie znaki handlowe, znaki graficzne (logo), adresy serwisów internetowych, nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi i / lub własnością Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce albo macierzystej firmy Panasonic Corporation. Wykorzystanie tych znaków i nazw lub ich modyfikacji jest zabronione bez uzyskania na piśmie odpowiedniej zgody od Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce.

2. Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy Panasonic. Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w ww. serwisie były zawsze dostępne i czytelne.

3. Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w ww. serwisie internetowym. Przed dokonaniem zakupu produktu Panasonic proszę sprawdzić ze sprzedawcą lub konsultantem Infolinii, czy informacje podane w serwisie internetowym są zgodne ze stanem faktycznym.

4. Ww. serwis daje dostęp do innych serwisów internetowych, które pozostają poza kontrolą Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce. Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść innych serwisów.

5. Serwis internetowy Panasonic daje dostęp do informacji o produktach i usługach dostępnych w innych krajach, co nie znaczy, że Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce ma zamiar sprzedawać takie produkty lub usługi.

6. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.