Unikanie zanieczyszczeń w procesie produkcji

Mając na celu ochronę środowiska i swoich klientów, firma Panasonic opracowała i wdrożyła własny system zarządzania substancjami chemicznymi w produktach, w którym substancje chemiczne są zarządzane w całym globalnym łańcuchu dostaw, produkcji i użytkowania produktów.

Stosowanie substancji chemicznych – kontrola i dbałość w całym łańcuchu dostaw

Firma Panasonic przestrzega odpowiednich przepisów i regulacji prawnych w każdym kraju, a przepisy dotyczące substancji chemicznych w produktach stają się coraz bardziej rygorystyczne. Dotyczy to w szczególności UE, ponieważ zgodnie z przepisami REACH, przekazywanie i ujawnianie informacji dotyczących niektórych substancji chemicznych jest obowiązkowe.

Stosowanie substancji chemicznych – kontrola i dbałość w całym łańcuchu dostaw

Ponadto firma prowadzi działalność gospodarczą zgodnie ze swoją podstawową polityką korporacyjną, polegającą na ograniczaniu wpływu substancji chemicznych w całym cyklu życia produktu – od zaopatrzenia w materiały, poprzez produkcję, użytkowanie przez klientów, aż po utylizację.

W tym kontekście firma opracowała „Wytyczne dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi”, które zawierają wymagania prawne obowiązujące na całym świecie i są stosowane zarówno wewnętrznie przez firmę Panasonic, jak i w kontaktach z dostawcami.

Aby chronić społeczeństwo i środowisko, firma Panasonic opracowała również system zarządzania obejmujący całą Grupę w celu monitorowania substancji chemicznych w  globalnym łańcuchu dostaw.

Więcej informacji na temat rozwoju stosowanych substancji chemicznych można znaleźć na naszych Stronach Globalnych.

Powiązane tematy dotyczące zrównoważonej produkcji

Mniej CO₂ dzięki większej wydajności i holistycznym rozwiązaniom energetycznym

Zasadniczo emisja CO₂ rośnie wraz ze wzrostem zużycia energii. Dlatego najbardziej oczywistym krokiem i najważniejszą inicjatywą jest zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej w procesie produkcji.

Efektywne wykorzystanie wartościowych materiałów

Celem firmy Panasonic jest gospodarka cyrkularna wykorzystująca jak najmniej nowych surowców i odzyskująca jak najwięcej z produktów wycofanych z eksploatacji. Docelowo firma chce całkowicie zredukować odpady produkcyjne do zera.

Pytania dotyczące partnerstwa prosimy kierować do

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications