Precyzyjne oddzielanie i przetwarzanie materiałów nadających się do recyklingu

Celem firmy Panasonic jest gospodarka cyrkularna wykorzystująca jak najmniej nowych surowców i odzyskująca jak najwięcej z produktów wycofanych z eksploatacji. Docelowo firma chce całkowicie zredukować odpady produkcyjne do zera.

Materiały nadające się do recyklingu nie powinny przecież trafiać na wysypiska śmieci, a ostatecznie do natury. Zamiast tego, celem jest przekształcenie ich z powrotem w surowce do wytwarzania nowych produktów w ramach gospodarki cyrkulacyjnej.

Żywica z recyklingu

Dążymy do wykorzystania co najmniej 42 000 ton żywicy pochodzącej z recyklingu (łącznie w latach 2020-2022), na przykład poprzez opracowywanie nowych technologii i produktów recyklingowych.

Wskaźnik recyklingu odpadów fabrycznych

Będziemy dążyć do osiągnięcia wskaźnika recyklingu odpadów fabrycznych na poziomie 99% lub więcej w każdej fabryce do roku 2022.

Kierowanie się strategią „produkt w produkt”.

Kierowanie się strategią „produkt w produkt”.

Zużyty sprzęt AGD dostarczany do PETEC. Zużyty sprzęt AGD dostarczany wózkami widłowymi jest przewożony do magazynu PETEC.

W czterech oddzielnych liniach montażowych produkty AGD są demontowane, rozdrabniane i przygotowywane do ponownej podróży w procesie produkcyjnym.

Firma Panasonic jest zaangażowana w ponowne wykorzystanie cennych zasobów naturalnych poprzez zastosowanie procesu „wyprodukuj → użyj → zwróć → wykorzystaj”, w celu zmniejszenia ilości odpadów i recyklingu zgodnie z zasadą „produkt w produkt”.

Rola firmy Panasonic zajmującej się recyklingiem w Japonii

Firma Panasonic opracowuje technologie, procesy i urządzenia, dzięki którym cenne materiały są poddawane recyklingowi – na przykład wyrzucone urządzenia gospodarstwa domowego – w sposób jak najbardziej efektywny i ponownie wykorzystywane jako materiały produkcyjne. W Panasonic Eco Technology Center (PETEC) w prefekturze Hyogo w Japonii, odzyskiwane jest wysokiej czystości żelazo, a także miedź i tworzywa sztuczne ze starych telewizorów, klimatyzatorów, lodówek i pralek.

Rola firmy Panasonic zajmującej się recyklingiem w Japonii

Zużyty sprzęt AGD dostarczany do PETEC. Zużyty sprzęt AGD dostarczany wózkami widłowymi jest przewożony do magazynu PETEC.

Szczególnym wyzwaniem jest tu sortowanie i recykling tworzyw sztucznych. Żywice syntetyczne mogą wyglądać tak samo, jednak istnieje wiele ich rodzajów. Zanim będzie można je poddać recyklingowi, muszą zostać starannie posegregowane.

W PETEC firma Panasonic opracowała wysoce precyzyjny system, który identyfikuje, sortuje i ponownie przetwarza żywice syntetyczne o wysokiej czystości. Jest to możliwe dzięki wiązce światła w zakresie bliskim podczerwieni, która wykrywa różne rodzaje żywic syntetycznych. W ten sposób odzyskuje się trzy rodzaje tworzyw sztucznych: polipropylen, polistyren i ABS (akrylonitryl-butadien-styren) o czystości ponad 99 procent.

Żywica jest sortowana.

Żywica jest sortowana.

Surowce wtórne o wysokiej czystości są zbierane przez pracowników w rękawicach.

Surowce wtórne o wysokiej czystości są zbierane przez pracowników w rękawicach.

Materiały pochodzące z recyklingu są wysyłane przez PETEC. Wózki widłowe transportują surowce wtórne załadowane do worków.

Materiały pochodzące z recyklingu są wysyłane przez PETEC. Wózki widłowe transportują surowce wtórne załadowane do worków.

Przejście w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej

Gospodarka cyrkularna oznacza stopniową zmianę, mającą na celu przekształcenie sposobu, w jaki wytwarzamy i wykorzystujemy nasze produkty.

Gospodarka cyrkularna ma na celu utrzymanie produktów i materiałów w obiegu zamkniętym tak długo, jak to możliwe. Oznacza to, że produkty mogą być ponownie wykorzystane poprzez nadanie im drugiego życia, produkty mogą być współdzielone, a przede wszystkim powinny być od początku zaprojektowane w sposób umożliwiający ich łatwą naprawę i odnowienie, w tym modernizację, tak aby mogły być używane dłużej.

Poza recyklingiem, firma Panasonic mocno promuje przejście w gospodarki cyrkulacyjnej i stworzyła wewnętrzny projekt o zasięgu globalnym. W ten sposób firma Panasonic wprowadza ideę gospodarki cyrkularnej do swojej własnej działalności — i czyni postępy w wysiłkach mających na celu promowanie efektywnego wykorzystania zasobów i maksymalizację wartości dla klienta. Działania związane z gospodarką cyrkularną w firmie Panasonic obejmują dwa aspekty:

• tworzenie przedsiębiorstw gospodarki cyrkularnej
• rozwój produkcji zorientowanej na recykling (w tym rozwój materiałów alternatywnych)

Transition towards a Circular Economy

W praktyce nasze podejście jest dwojakie:

1. Z jednej strony firma Panasonic przygotowuje się na nadchodzące wymagania prawne, takie jak możliwość naprawy, recykling itp., zgodnie z założeniami Planu Działania UE w zakresie gospodarki cyrkularnej.

2. Jednocześnie firma Panasonic pracuje nad rozpoznaniem możliwości biznesowych dla modeli biznesowych w ramach gospodarki cyrkularnej. W tym kontekście ważną rolę odgrywają również modele „produkt jako usługa” – co oznacza oferowanie dostępu do produktu poprzez leasing lub wynajem, podczas gdy klient kupuje dostęp. W takich przypadkach własność produktu nadal pozostaje w rękach producentów (lub sprzedawców detalicznych), którzy stają się dostawcami usług i którzy mogą następnie przyjąć produkt z powrotem i dać mu drugie życie lub ponownie wykorzystać jego części lub materiały.

Powiązane tematy dotyczące zrównoważonej produkcji

Mniej CO₂ dzięki większej wydajności i holistycznym rozwiązaniom energetycznym

Zasadniczo emisja CO₂ rośnie wraz ze wzrostem zużycia energii. Dlatego najbardziej oczywistym krokiem i najważniejszą inicjatywą jest zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej w procesie produkcji.
 

Unikanie zanieczyszczeń w procesie
produkcji

Mając na celu ochronę środowiska i swoich klientów, firma Panasonic opracowała i wdrożyła własny system zarządzania substancjami chemicznymi w produktach, w którym substancje chemiczne są zarządzane w całym globalnym łańcuchu dostaw, produkcji i użytkowania produktów.

Pytania dotyczące partnerstwa prosimy kierować do

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications