Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Powering the energy transition together!

Firma Panasonic postawiła sobie ambitne cele dotyczące wywierania korzystnego wpływu na zrównoważony rozwój. Nazwa Panasonic GREEN IMPACT odnosi się do naszej wizji obejmującej wszystkie inicjatywy zakładające wyjście poza samą redukcję emisji generowanych w ramach naszego własnego łańcucha dostaw. Dodatkowo chcemy także wnosić wkład w zapobieganie generowaniu emisji przez społeczeństwo.

Czym jest „Panasonic GREEN IMPACT”?

Czym jest „Panasonic GREEN IMPACT”?

Postawiliśmy sobie ambitne cele: chcemy zmniejszyć emisje CO₂ generowane w związku z naszą działalnością operacyjną oraz łańcuchem dostaw. Dotyczy to m.in. przekształcenia do 2030 roku wszystkich naszych fabryk, których liczba wynosi blisko 250, w obiekty o zerowej emisji netto, a także osiągnięcia zerowej emisji netto CO₂ w całym łańcuchu dostaw do 2050 roku. Dodatkowo chcemy wspierać społeczeństwo w zapobieganiu emisjom — postawiliśmy sobie cel wynoszący łącznie 300 mln ton CO₂ do 2050 roku. Nasza misja uwzględnia także rozszerzanie bieżących i przyszłych postępów technologicznych, dzięki którym będziemy w stanie pomóc społeczeństwu unikać emisji CO₂.

Nasz WPŁYW — nasza odpowiedzialność jako podmiotu biznesowego

Emisje z naszych fabryk

Emisje z naszych fabryk

Około 250 fabryk i biur firmy Panasonic na całym świecie wykorzystuje około 5 mld kWh energii elektrycznej rocznie (dane z roku obrachunkowego 2020), co przekłada się na emisję około 2,2 mln ton CO₂ na rok.

 

Emisje powodowane użytkowaniem naszych produktów

Emisje powodowane użytkowaniem naszych produktów

Ponad miliard ludzi na całym świecie używa naszych produktów na co dzień. Emisja pośrednia CO₂, która stanowi skutek użytkowania konsumpcyjnego tych produktów (zużytej przez nie energii elektrycznej), to około 86 mln ton rocznie.

 

Emisje generowane w ramach całego naszego łańcucha dostaw

Emisje generowane w ramach całego naszego łańcucha dostaw

Panasonic Group odpowiada za łączną roczną emisję CO₂ wynoszącą około 110 mln ton: na co składa się emisja z dostaw, logistyki i przewozu towarów oraz osób. Dołożymy starań, by do 2050 roku obniżyć poziom naszej emisji netto do zera.

 

Nasze inicjatywy w zakresie projektu GREEN IMPACT — zobowiązania Panasonic Group

Osiągnięcie do 2030 roku zerowego poziomu emisji netto CO₂ wszystkich należących do grupy firm prowadzących działalność operacyjną

Osiągnięcie do 2030 roku zerowego poziomu emisji netto CO₂ wszystkich należących do grupy firm prowadzących działalność operacyjną
Dzięki naszej zaawansowanej technologii oraz rozwiązaniom wykorzystującym czystą energię obniżamy emisje CO₂ generowane przez fabryki i dążymy do osiągnięcia zerowej emisji netto w obszarze produkcji.

 

Obniżenie emisji CO₂ klientów korzystających z naszych produktów

Obniżenie emisji CO₂ klientów korzystających z naszych produktów
W dalszym ciągu będziemy rozwijać bieżącą i przyszłą gamę technologii, by móc dostarczać bardziej energooszczędne produkty oraz usługi pomagające naszym klientom zmniejszyć ilość generowanego przez nich CO₂.

 

Zapewnienie większego wsparcia w zakresie zapobiegania emisji CO₂ przez społeczeństwo

Zapewnienie większego wsparcia w zakresie zapobiegania emisji CO₂ przez społeczeństwo
Panasonic Group to szereg różnorodnych firm, które obejmują swym zasięgiem i wpływem różne obszary społeczeństwa. Będziemy przyspieszać przejście na czystą energię oraz redukcję emisji CO₂ przez rozwijanie rozwiązań, które umożliwiają skuteczne wytwarzanie i wykorzystywanie czystej energii, obniżanie zużycia energii oraz poprawę wydajności procesów biznesowych naszych klientów realizowanych w trybie B2B (między firmami) i B2G (między firmami i administracją publiczną).

 

Dekarbonizacja domów i miast.

Aby umożliwić ludziom życie w sposób bardziej zrównoważony, potrzebujemy budynków mieszkalnych i komercyjnych wykorzystujących technologie energooszczędne, które przyczyniają się do dekarbonizacji, a tym samym do przejścia na wykorzystanie czystej energii. Dowiedz się, jak rozwiązania firmy Panasonic do użytku w istniejących i nowych budynkach mogą pomóc oszczędzać energię i obniżać koszty.

Bardziej ekologiczna produkcja.

Osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto CO₂ przez produkcję energii własnej z użyciem unikalnych rozwiązań pilotażowych wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe, magazyny energii i panele fotowoltaiczne. Zobacz także, jak firma Panasonic unika zanieczyszczeń i przyczynia się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dowiedz się więcej na temat naszych inicjatyw i rozwiązań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications