Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W

Uvod

Panasonic će objaviti nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W prave bežične slušalice, zajedno sa softverom za unapređivanje njihovih funkcija i upotrebljivosti. Svi programi će biti dostupni 6. oktobra 2020. Glavne funkcije koje će biti ažurirane su sledeće:

Verzija firmvera:
RZ-S500W JMS1ZS 01.80
RZ-S300W JMS1ZR 01.31

• Režim ambijentalnog zvuka
Slušalice hvataju veći opseg spoljašnjih zvukova, a količina bele buke je smanjena.

• Trepćući LED za Bluetooth*
Funkcija trepćućeg LED-a slušalica sada može da se isključi.

* Ova funkcija je objavljena u avgustu 2020. (RZ-S500W Ver. JMS1ZQ 01.71/RZ-S300W Ver. JMS1ZP 01.21).

Više detalja o unapređenju firmvera nalazi se niže.

Režim ambijentalnog zvuka

Slušalice hvataju širi opseg spoljašnjih zvukova
Nova poboljšanja u okviru režima ambijentalnog zvuka napravila su značajne korake ka reprodukciji prirodnijeg zvuka. Redizajnom algoritama koji se koriste za beleženje okružujućih zvučnih elemenata, slušalice sada mogu da zabeleže širi opseg frekvencija nego ranije. To je omogućilo miks muzike i okružujućih zvukova koji prirodnije zvuči, te donosi znatno poboljšan doživljaj ambijentalnog zvuka.

Pre

Režim ambijentalnog zvuka fokusirao se prvenstveno na okružujuće glasove.

Posle

Režim ambijentalnog zvuka sveobuhvatno beleži glasove i ostale okružujuće zvukove što dovodi do zvuka koji je prirodniji, sličan onom kada se ne nose slušalice.

Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W
Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W
Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W
Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W

Beležen je samo uzak opseg zvuka oko 1000 Hz (glasovi itd.).

*Fotografije prikazuju RZ-S300W.

Beleži se širok opseg zvukova od niskih do visokih frekvencija.

Smanjena bela buka
Količina bele buke koja se primećivala prilikom korišćenja režima ambijentalnog zvuka u tihom okruženju je smanjena.
Stopa smanjenja buke (u odnosu na ranije): RZ-S500W -25%/RZ-S300W -50%

Trepćući LED za Bluetooth

Opcionalna postavka za trepćući LED
Funkcija trepćućeg LED-a slušalica sada može da se isključi.

Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W

*Fotografija prikazuje RZ-S500W.

*LED-ovi trepću u podrazumevanim postavkama.
*Uključivanje/isključivanje postavke treptanja LED-a ima efekta samo kada su slušalice povezane na pametan telefon (prilikom slušanja muzike, u toku telefonskog poziva, kada se prebacuje firmver itd.). LED-ovi će nastaviti da trepću prilikom prvog uparivanja sa telefonom i prilikom prijema poziva.

Kako podesiti
Prebacite „Bluetooth blinking LED“ prekidač u okviru stavke „Setting“.

UKLJUČENO

ISKLJUČENO

Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W

Kako ažurirati

Pre nego što počnete
Napunite i levu i desnu stranu slušalica na više od 70%.
Za proces ažuriranja će biti potrebno oko 15 minuta* da se završi.
Veličina datoteke je oko 1,8 MB.

*Ažuriranje može da potraje i do sat vremena u zavisnosti od uređaja i internet okruženja.

Provera verzije firmvera i ažuriranje
Možete da upotrebite besplatnu „Panasonic Audio Connect“ aplikaciju* da ažurirate firmver povezanih slušalica.
*Kompatibilna sa pametnim telefonima i tabletima koji su opremljeni operativnim sistemom Android™ 6.0 ili novijim i koji podržavaju Google Play™ ili uređajima iPhone ®, iPad ® i iPod Touch ® opremljenim sistemom iOS9.3 ili novijim.
*Slike ispod su iz aplikacije na Android™ uređaju. Korisnički interfejs se malo razlikuje na sistemu iOS, ali je procedura ista.

Kada se detektuje najnovija verzija firmvera dodirnite „Update“.

Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W

Kada dodirnete „Update“, firmver se prenosi na slušalice i proces ažuriranja će početi. Prenos može da se prekine ili da se uspori ako se pušta muzika ili ako dođe do poziva u toku prenosa. Započnite prenos sa slušalicama van njihovog ležišta za punjenje, postavite ih blizu i nemojte da ih koristite.

Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W

Sačekajte dok se ažuriranje ne završi, bez korišćenja slušalica ili aplikacije.
Nakon što je firmver ažuriran, slušalice će se automatski restartovati i ponovo povezati sa telefonom.
Aplikacija neće raditi kako treba dok se ažuriranje ne završi. Ne pokušavajte da koristite slušalice ili aplikaciju dok je ažuriranje u toku.

Panasonic objavljuje nadogradnju firmvera za RZ-S500W i RZ-S300W

Ažuriranje je završeno kada se pojavi glavni ekran.

[NAPOMENA]
Funkcije, imena funkcija i karakteristike podložne su promenama bez najave.

NAPOMENA O ZAŠTITOM ZNAKU:
iPad, iPhone i iPod touch su robne marke kompanije Apple Inc. registrovane u SAD i u drugim državama.
Google, Android, Google Play i druge srodne marke i logotipi su robne marke kompanije Google LLC.
Bluetooth® žig u reči i logotipi registrovani su zaštitni znakovi koji su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba takvih žigova od strane kompanije Panasonic Corporation je u okviru licence. Ostale robne marke i robna imena pripadaju njihovim vlasnicima.

O kompaniji Panasonic
Panasonic Corporation je svetski lider u razvoju raznih elektronskih tehnologija i rešenja za klijente u oblastima potrošačke elektronike, stanovanja, automobilske industrije i B2B poslovanja. Proslavljajući stogodišnjicu u 2018, kompanija se globalno proširila i sada upravlja sa 591 podružnica i 88 pridruženih kompanija širom sveta, a u godini koja se završila 31. marta 2018. zabeležila je konsolidovanu neto prodaju od 61,4 milijarde evra. Posvećena traženju novih vrednosti kroz inovacije u svim svojim divizijama, kompanija koristi svoje tehnologije da bi kreirala bolji život i bolji svet za svoje klijente. Da biste saznali više o kompaniji Panasonic, posetite: https://www.panasonic.com/global.