Zásady spoločenskej zodpovednosti firmy/riadenie, riadenie rizík

Naša nemenná filozofia riadenia a udržateľnosť

Naším cieľom v spoločnosti Panasonic je prispievať k pokroku svetovej kultúry prácou na zlepšení spoločnosti prostredníctvom produktov, ktoré vyrábame a predávame. Základný cieľ riadenia spoločnosti Panasonic jasne vyjadruje účel našich podnikateľských aktivít, ako aj zmysel našej existencie.

Od založenia spoločnosti v roku 1918 táto filozofia riadenia sformovala základ všetkých našich podnikateľských aktivít. Ako kľúčový prvok našej filozofie máme základnú koncepciu „firmy ako verejnej jednotky spoločnosti“. Všetky prostriedky riadenia spoločnosti vrátane ľudí, financií a komodít pochádzajú zo spoločnosti.

Keď sa firma venuje podnikateľskej činnosti a využíva prostriedky, ktoré jej zverila spoločnosť, tiež sa vyvíja spoločne so spoločnosťou, a preto jej činnosť musí byť transparentná, čestná a spravodlivá.

Celá skupina Panasonic Group dbá na to, aby zaručila, že činnosti riadenia a podnikateľská činnosť sú vhodné pre „verejnú jednotku spoločnosti“, a naďalej budeme presadzovať túto filozofiu riadenia prostredníctvom výroby ako nášho hlavného zamerania podnikania. To je zároveň pravou podstatou udržateľnosti skupiny Panasonic Group. Keďže dnes v mnohých oblastiach stojíme v bode zvratu – spoločnosť, hospodárstvo, globálne životné prostredie, skupina Panasonic Group bude pokračovať v globálnom presadzovaní riadenia udržateľnosti a prispievať k budúcnosti spoločnosti a sveta navrhovaním životného štýlu zajtrajška.

Japonská kaligrafia vyjadrujúca základný cieľ v oblasti riadenia spoločnosti Panasonic

Moja filozofia riadenia (vydaná v júni 1978)

Fotografia Konosuke Matsushitu, zakladateľa spoločnosti Panasonic

„Veľa sa dnes diskutuje o ‚spoločenskej zodpovednosti‘, kým význam tohto konceptu môže mať široký rozsah v závislosti od spoločenských podmienok v konkrétnom čase, základná spoločenská zodpovednosť korporácie, v ľubovoľnej oblasti, by mala zlepšovať spoločnosť prostredníctvom jej podnikateľskej činnosti. Je nesmierne dôležité riadiť všetky podnikateľské aktivity na základe tohto vedomia poslania.“

Konosuke Matsushita,
zakladateľ spoločnosti Panasonic Corporation

Obchodný poriadok spoločnosti Panasonic bol sformulovaný v roku 1992 ako konkrétny návod na uplatňovanie filozofie riadenia spoločnosti. (Neskôr bol revidovaný a doplnený, vydanie z roku 2014 predstavuje súčasnú normu.)

Spoločnosť Panasonic sformulovala svoje Zásady udržateľnosti v roku 2013 ako písomný záznam svojho snaženia prispievať k dnešnej spoločnosti a plniť svoju spoločenskú zodpovednosť firmy.