FSV-EX ME2 Series 2 ทิศทาง

ระบบปั๊มความร้อนเหล่านี้มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ไม่ธรรมดาและการทำงานอันทรงพลัง ทั้งยังมีดีไซน์ประหยัดพื้นที่ โดยมีกำลังตั้งแต่ 22.4 kW ถึง 224 kW

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

  • ระบบที่หลากหลายตั้งแต่ 8HP ถึง 80HP(ใช้ร่วมกับ ME2 Series เพื่อประหยัดพื้นที่)
  • ระบบที่หลากหลายตั้งแต่ 8HP ถึง 64HP(ใช้ร่วมกับ ME2 Series เพื่อการทำงานประสิทธิภาพสูง)
  • EER ระดับดีเยี่ยมที่ 5.3 (สำหรับรุ่น 8HP)
  • สามารถทำความเย็นได้แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 52˚C (DB)
  • ความยาวท่อสูงสุดยาว (สูงสุด 1,000 ม.)
  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในอาคารได้สูงสุด 64 เครื่อง