วางแผนการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับบูติคโฮเท็ลของคุณ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ชนิดต่อท่อ แรงดันปานกลางแบบปรับได้

Air-e (nanoe™ X)
 
 

ziaino™
 
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

บริเวณที่มีการสัมผัสสูง เช่น ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและพื้นที่ออกกำลังกาย สามารถทำการยับยั้งสารมลพิษได้ดียิ่งขึ้นด้วย ziaino™ และ nanoe™ X

ผลิตภัณฑ์ nanoe™ X สองประเภทช่วยให้พื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากสัญจรไปมามีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส:

★★★★★★

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์:

★★★★★★

การเชื่อมต่อ:

★★★★☆☆

การกำจัดกลิ่น:

★★★★★★

ความง่ายดายในการติดตั้ง:

★★★★★★