แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ชนิดต่อท่อ แรงดันปานกลางแบบปรับได้

Air-e (nanoe™ X)


การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

nanoe™ X ช่วยให้ลูกค้าและพนักงานเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมทั่วทั้งบูติคโฮเท็ลที่สะอาดและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส:

★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์:

★★★★★☆

การเชื่อมต่อ:

★★★★☆☆

การกำจัดกลิ่น:

★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง:

★★★★★★