រូបភាពរបស់ CS-PU12WKH
ម៉ូដែល (50Hz) CS-PU12WKH
[CU-PU12WKH]
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ (អប្បបរមា-អតិបរមា) kW 3.50 (1.02-4.00)
Btu/h 12, 000 (3, 480-13, 600)
CSPF 4.95
EER (អប្បបរមា-អតិបរមា) Btu/hW 11.12 (12.65-11.06)
W/W 3.27 (3.71-3.25)
ទិន្នន័យអគ្គិសនី កម្លាំងវ៉ុលត៍ V 220
ចរន្ត A 5.0
ថាមពលចូល (អប្បបរមា-អតិបរមា) W 1,070 (275-1,230)
ការកម្ចាត់សំណើម L/h 2.0
Pt/h 4.2
ចរន្តខ្យល់ ក្នុងអគារ m³/min (ft³/min) 10.8 (380)
ក្រៅអគារ m³/min (ft³/min) 30.2 (1,065)
កម្រិតសំឡេង ក្នុងអគារ (H / L / Q-Lo) dB(A) 38/28/21
ក្រៅអគារ (H) dB(A) 48
ទំហំក្នុងអគារ (ក្រៅអគារ) កម្ពស់ មិល្លីម៉ែត្រ 290 (542)
អ៊ីង 11-7/16 (21-11/32)
ទទឹង មិល្លីម៉ែត្រ 779 (780)
អ៊ីង 30-11/16 (30-23/32)
ជម្រៅ មិល្លីម៉ែត្រ 209 (289)
អ៊ីង 8-1/4 (11-13/32)
ទម្ងន់សុទ្ធ ក្នុងអគារ គីឡូក្រាម (lb) 8 (18)
ក្រៅអគារ គីឡូក្រាម (lb) 24 (53)
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ខាងហ្គាសរាវ មិល្លីម៉ែត្រ ø6.35
អ៊ីង 1/4
ខាងហ្គាសឧស្ម័ន មិល្លីម៉ែត្រ ø9.52
អ៊ីង 3/8
ការបន្លាយបំពង់ ប្រវែងទុយោស្ពាន់ ម៉ែត្រ 7.5
ប្រវែងអតិបរមារបស់ទុយោ ម៉ែត្រ 20
ប្រវែងបង្កើនអតិបរមា ម៉ែត្រ 15
ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែម* ក្រាម/ម៉ែត្រ 10
ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងអគារ
កំណត់ចំណាំ នៅពេលបំពង់មិនត្រូវបានពង្រីកពីប្រវែងបំពង់ដែលមិនចេះរីងស្ងួតបរិមាណចាំបាច់នៃ
ហ្គាសមាននៅក្នុងបំពង់រួចហើយ។