រូបភាពរបស់ CS-PU9WKH-8M

CS-PU9WKH-8M

ម៉ូដែល (50Hz) CS-PU9WKH-8M
[CU-PU9WKH-8M]
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ (អប្បបរមា-អតិបរមា) kW 2.65 (0.84-2.90)
Btu/h 9,040 (2,860-9,890)
CSPF 4.69
EER (អប្បបរមា-អតិបរមា) Btu/hW 11.30 (12.71-10.99)
W/W 3.31 (3.73-3.22)
ទិន្នន័យអគ្គិសនី កម្លាំងវ៉ុលត៍ V 220
ចរន្ត A 3.9
ថាមពលចូល (អប្បបរមា-អតិបរមា) W 800 (225-900)
ការកម្ចាត់សំណើម L/h 1.6
Pt/h 3.4
ចរន្តខ្យល់ ក្នុងអគារ m³/min (ft³/min) 10.3 (365)
ក្រៅអគារ m³/min (ft³/min) 26.7 (940)
កម្រិតសំឡេង ក្នុងអគារ (H / L / Q-Lo) dB(A) 36/26/21
ក្រៅអគារ (H) dB(A) 47
ទំហំក្នុងអគារ (ក្រៅអគារ) កម្ពស់ មិល្លីម៉ែត្រ 290 (511)
អ៊ីង 11-7/16 (20-1/8)
ទទឹង មិល្លីម៉ែត្រ 779 (650)
អ៊ីង 30-11/16 (25-19/32)
ជម្រៅ មិល្លីម៉ែត្រ 209 (230)
អ៊ីង 8-1/4 (9-1/16)
ទម្ងន់សុទ្ធ ក្នុងអគារ គីឡូក្រាម (lb) 8 (18)
ក្រៅអគារ គីឡូក្រាម (lb) 19 (42)
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ខាងហ្គាសរាវ មិល្លីម៉ែត្រ ø 6.35
អ៊ីង 1/4
ខាងហ្គាសឧស្ម័ន មិល្លីម៉ែត្រ ø 9.52
អ៊ីង 3/8
ការបន្លាយទុយយោស្ពាន់ ប្រវែងបំពង់បញ្ចូលហ្គាសរួចជាមុន ម៉ែត្រ 7.5
ប្រវែងទុយយោស្ពាន់អប្បបរមា ម៉ែត្រ 20
ប្រវែងបង្កើនអតិបរមា ម៉ែត្រ 15
ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែម* ក្រាម/ម៉ែត្រ 10
ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ក្នុងអគារ
កំណត់ចំណាំ នៅពេលបំពង់មិនត្រូវបានពង្រីកពីប្រវែងបំពង់ដែលមិនចេះរីងស្ងួតបរិមាណចាំបាច់នៃ
ហ្គាសមាននៅក្នុងបំពង់រួចហើយ។