រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនដករោម ES-WD24-V451
លេខម៉ូដែល ES-WD24
សើម/ស្ងួត មាន
រយៈពេលសាកថ្ម 1 ម៉ោង
រយៈពេលដំណើរការ 30 នាទី
វិមាត្រ (H x W x D) 12.6 x 5.8 x 4.3 ស.ម
ទម្ងន់ 170 ក្រាម