EH-ND30-K615

រូបរាង
តូចតែកម្លាំងខ្លាំង
កម្លាំង 1800W

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

EH-ND30-K615
ពណ៌:
Color:ពណ៌ខ្មៅ:EH-ND30-K
Color:ពណ៍ផ្កាឈូក:EH-ND30-P
រាងតូចតែមានកម្លាំងសម្ងួតខ្លាំងកម្រិត 1800W
មុខងារការពារកម្ដៅ
អាចបត់បាន