​ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ម៉ូដែល EH-ND37-K615 សម្ងួតរហ័ស មានសារធាតុអ៊ីយ៉ុងកម្លាំង 1800W

រូបភាពរបស់ ​ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ម៉ូដែល EH-ND37-K615 សម្ងួតរហ័ស មានសារធាតុអ៊ីយ៉ុងកម្លាំង 1800W

សម្ងួតរហ័ស

 • ថាមពលសម្ងួត

  • 2000W
 • វ៉ាត់ជាក់ស្ដែង

  • 1800W
 • សម្ពាធខ្យល់ (មាន/គ្មានក្បាលជំពួយ)

  • 48g

ការថែទាំ

 • អ៊ីយ៉ុង

  • គ្មាន
 • ការកំណត់ចរន្តខ្យល់

  • ការកំណត់ចំនួន 4 (ស្បែកក្បាល/ការការពារកម្ដៅ/រ៉ូប៊ីន/ការបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់)

ក្បាលជំពួយ

 • ឈុតក្បាលផ្លុំសក់

ទំហំ

 • 238 x 165 x 85 mm

ទម្ងន់

 • ប្រហែល 325 g (មាន/គ្មានក្បាលជំពួយ និងខ្សែ)

ដៃកាន់

 • អាចបត់បាន

ប៊ូតុងCool-shot

 • មាន