ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE65

EH-NE65

ការផ្លុំសម្ងួតបានរហ័សដោយសារកម្លាំងខ្លាំង ដើម្បីធ្វើឱ្យសក់ស្រស់ស្អាត

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់កម្លាំង 2000 W នេះផ្ដល់នូវកម្លាំងផ្លុំសម្ងួតដូចគ្នាទៅនឹងម៉ាស៊ីនកម្លាំង 2300 W ដែរ។* ចំហាយអ៊ីយ៉ុងជួយលុបបំបាត់បញ្ហាសក់មិនរលាស់ និងធ្វើឱ្យសក់របស់អ្នកមានភាពភ្លឺរលោងស្រស់ស្អាត។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE65
សម្ងួតបានរហ័សដោយសារកម្លាំងខ្លាំង
សមត្ថភាពផ្លុំកម្រិត 2300 W ប៉ុន្តែប្រើថាមពល 2000 W ប៉ុណ្ណោះ
មុខងារអ៊ីយ៉ុង
ជាមួយការរចនាដែលអាចរក្សាសំណើម
ទម្ងន់ស្រាល និងទំហំតូច

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-NE65