រូបភាពរបស់ EH-NE81-K615
កម្រិតវ៉ាត់ 2500 W
អ៊ីយ៉ុង មាន
ការការពារកម្ដៅ មាន
ប៊ូតុងបាញ់ខ្យល់ត្រជាក់ មាន
ល្បឿន 2
សីតុណ្ហភាព 3
គ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់ ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំម៉ូត
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 92 x 222 x 216 mm
ទម្ងន់ ប្រហែល 560 ក្រាម (មិនគិតទាំងខ្សែ និងក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់)