ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ EH-HV11

EH-HV11

ងាយស្រួលក្នុងការកៀបសក់ត្រង់ និងមូរសក់បានគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ទំហំតូចដែលមានគម្រប
ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការលេងម៉ូត នៅពេលចេញក្រៅ។ បន្ទះកៀបដ៌រលោងផ្ដល់នូវការលេងម៉ូតដោយមិនចាំបាច់ប្រឹង។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ EH-HV11
ពណ៌:
Color:ពណ៌ខ្មៅ:EH-HV11-K615
Color:Pink:EH-HV11-P615
ទំហំតូច និងមានគម្របសម្រាប់រក្សាទុក
សម្រាប់ពេលចេញក្រៅ
បន្ទះសេរ៉ាមិចបញ្ចូលប្រេងដូង និងកេរ៉ាទីន
ដើម្បីកៀបដោយរលូន
អាចយកតាមខ្លួនបាន

Get Inspired

របៀបប្រើម៉ាស៊ីនកៀបនិងរមូរសក់ Panasonic EH-HV11 ដែលអាចយកតាមខ្លួនបាន

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ EH-HV11