ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ម៉ូដែល EH-HV21

EH-HV21

កៀបបានរហ័ស និងរមូរជាប់បានយូរ

ម៉ូដែលធ្វើសក់បាន 2 ម៉ូតនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់លេងម៉ូតសក់ត្រង់នៅថ្ងៃធម្មតា និងម៉ូតសក់រមូរនៅចុងសប្ដាហ៍។
បន្ទះកៀបដ៏រលូនផ្ដល់នូវការលេងម៉ូតដោយមិនចាំបាច់ប្រឹង។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ម៉ូដែល EH-HV21
បន្ទះបញ្ចេញកម្ដៅសព្វល្អ
ដើម្បីទទួលបានម៉ូតសក់កាន់តែស្អាត
បន្ទះសេរ៉ាមិចបញ្ចូលប្រេងដូង និងកេរ៉ាទីន
ដើម្បីកៀបដោយរលូន
2 ម៉ូត

Get Inspired

របៀបប្រើម៉ាស៊ីនកៀបសក់ 2 ម៉ូត - ត្រង់និងរមូរ - ស៊េរី EH-HV21 របស់ Panasonic

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនគាបសក់ស៊េរី EH-HV21