ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ EH-HV52

EH-HV52

ងាយស្រួលក្នុងការកៀបត្រង់ និងរមូរដោយទទួលបានសក់ភ្លឺចែងចាំង

គ្រឿងបង្គុំចំនួនប្រាំសម្រាប់ម៉ូតសក់ផ្សេងៗគ្នា ពីម៉ូតត្រង់ រមូរ រហូតដល់ប៉ោង។
បន្ទះកៀបដ៏រលោងផ្ដល់នូវការលេងម៉ូតដោយមិនចាំបាច់ប្រឹង។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកៀបសក់ EH-HV52
បន្ទះបញ្ចេញកម្ដៅសព្វល្អ
ដើម្បីទទួលបានម៉ូតសក់កាន់តែស្អាត
បន្ទះសេរ៉ាមិចបញ្ចូលប្រេងដូង និងកេរ៉ាទីន
ដើម្បីកៀបដោយរលូន
គ្រឿងបង្គុំ 5
ដើម្បីទទួលបានម៉ូតសក់រមូរមធ្យម / រមូរធំ / រមូរធំខ្លាំង / ត្រង់ខ្លាំងបំផុត / ប៉ោង

Get Inspired

របៀបប្រើម៉ាស៊ីនកៀបសក់លេងម៉ូត 6 យ៉ាងរបស់ Panasonic ស៊េរី EH-HV52

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនគាបសក់ស៊េរី EH-HV52