កាមេរ៉ាវីដេអូកម្រិត HD HC-W585

HC-W585

កាមេរ៉ាភ្លោះថតលក្ខណៈគ្រួសារ និងសែលហ្វីបានយ៉ាងងាយស្រួល

កាមេរ៉ាភ្លោះផ្តិតយកអនុស្សាវរីយ៍ ពេលវេលាសប្បាយរបស់អ្នក។ ដោយសារកាម៉េរាថតយក់រូបភាពច្បាស់ពីគ្រប់ជ្រុងនិងរាល់សកម្មភាពទាំងអាស់ ទោះបីជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតមនុ្សសពីខាងមុខក៍ដោយ។

កាមេរ៉ាវីដេអូកម្រិត HD HC-W585

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាមេរ៉ាវីដេអូកម្រិត HD HC-W585
កាមេរ៉ាភ្លោះឥតខ្សែ
រីករាយទ្វេដងជាមួយកាតថតវីដេអូពិសេសៗ
ការពង្រីកឆ្លាតវៃ 90x / ការពង្រីកបែបអុបទិក 50x
មានមុខងាររក្សាលំនឹងរូបភាពបែបអុបទិកថ្មី
HDR Movie
(ចម្ងាយឌីណាមិកខ្ពស់)
ទទួលបានវីដេអូច្បាស់និងមើលទៅដូចធម្មជាតិ

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

VW-VBT190

បណ្ដុំថ្ម

accessory-image

VW-VBT380

បណ្ដុំថ្ម

accessory-image

VW-BC10

ឆ្នាំងសាកថ្ម

accessory-image

VW-ACT190

បណ្ដុំឧបករណ៍ខាងក្រៅ

accessory-image

VW-ACT380

បណ្ដុំឧបករណ៍ខាងក្រៅ

accessory-image

RP-CMC10

ជើងភ្ជាប់ (Moun) កាមេរ៉ាវីដេអូ (សម្រាប់ដងកាន់)

accessory-image

VW-SCA100

ជើងបឺតភ្ជាប់ (Cup Mount)

accessory-image

RP-SDUD128AK

អង្គចងចាំ SD 128GB

accessory-image

RP-SDUD64GAK

កាតអង្គចងចាំ SD 64GB

accessory-image

RP-SDUD32GAK

កាតអង្គចងចាំ SD 32GB

accessory-image

RP-SDUC16GAK

អង្គចងចាំ SD 16GB

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាមេរ៉ាវីដេអូកម្រិត HD HC-W585