រូបភាពរបស់ កាមេរ៉ាថតវីដេអូសម្រាប់អ្នកអាជីប 4K HC-X1500

កាមេរ៉ាថតវីដេអូសម្រាប់អ្នកអាជីប 4K HC-X1500

SENSOR SECTION សេនស័ររូបភាព សេនស័រ MOS ប្រភេទ 1/2.5 (អ៊ីញ)
ភីកសែលដែលមានប្រសិទ្ធភាព 8.29 មេហ្គាភិចសែល
ផ្នែកកែវ តម្លៃ F F1.8 ― 4.0
ការពង្រីកបែបអុបទិក 24x
ប្រវែងប្រសព្វ 4.12 ― 98.9mm
ស្មើនឹងកាមេរ៉ាថតវីដេអូ 35 mm 25.0 ― 600.0 mm
អង្កត់ផ្ចិតតម្រង 62 mm
ម៉ាកកែវ កែវ Leica Dicomar
CAMERA SECTION ការបញ្ចេញពន្លឺកម្រិតអប្បបរមា 1.5 lx (F1.8 កើនឡើងច្រើនបំផុត +, 1/30)
ការផ្ដោត ស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយដៃ
ការពង្រីក ការពង្រីកឆ្លាតវៃ បិទ 24x
ការពង្រីកឆ្លាតវៃ បើក អតិ. 48x (UHD 32x)
ការពង្រីកឌីជីថល 2x / 5x / 10x
តម្រង ND 1/4, 1/16, 1/64, បិទ
តម្រង IR បញ្ចូលមុខងារបញ្ជាបិទ/បើក
White Balance Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / បានដោះស្រាយប័ណ្ណសារ / បានដោះស្រាជាបណ្តំ
ល្បឿនពន្លឺថត ម៉ូដ 59.94 Hz 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000,
1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec
29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000,
1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec
23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750,
1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec
ម៉ូដ 50.00 Hz 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000,
1/3000, 1/4000, 1/8000 sec
25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000,
1/3000, 1/4000, 1/8000 sec
ល្បឿនពន្លឺថតយឺត ម៉ូដ 59.94 Hz 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 sec
29.97p: 1/8, 1/15 sec
23.98p: 1/6, 1/12 sec
ម៉ូដ 50.00 Hz 50i/50p៖ 1/6, 1/12, 1/25 វិ
25p៖ 1/6, 1/12 វិ
អត្រាស៊ុមថតយឺតខ្លាំង ម៉ូដ 59.94 Hz FHD 120 fps (ល្បឿន 1/2 នៅ 60p ល្បឿន 1/4 នៅ 30p ល្បឿន 1/5 នៅ 24p)
ម៉ូដ 50.00 Hz FHD 100 fps (ល្បឿន 1/2 នៅ 50p ល្បឿន 1/4 នៅ 25p)
Iris ស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយដៃ
មុខងាររក្សាលំនឹងរូបភាព O.I.S. គ្រាប់ឃ្លី HYBRID O.I.S.អ័ក្ស 5 (UHD/FHD)
RECORDING SECTION Recording Media កាតអង្គចងចាំ SDHC/SDXC
ទម្រង់នៃការថត MOV, MP4, AVCHD
Video Compression Method MOV/MP4៖ ប្រូហ្វាលកម្រិតខ្ពស់ H.264/MPEG-4 AVC ប្រូហ្វាលចម្បង H.265/MPEG-H HEVC ចំនួន10
AVCHD៖ ប្រូហ្វាលកម្រិតខ្ពស់ H.264/MPEG-4 AVC
Audio Compression Method MOV៖ LPCM (24bit 2ch)
MP4៖ AAC (16bit 2ch)
AVCHD៖ អូឌីយ៉ូ Dolby (16bit 2ch)
ហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធ 59.94Hz / 50.00Hz
មុខងារចាក់ / ថត MOV (HEVC) true
MOV [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 150M៖ ជាមធ្យម 150Mbps (VBR)
UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M៖ ជាធម្យម 100Mbps (VBR)
[4:2:2 10bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M៖ ជាមធ្យម 150Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p / 50.00p 200M (ALL-Intra)៖ ជាមធ្យម 200Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra)៖ ជាមធ្យម 100Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra)៖ ជាមធ្យម 100Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 100M៖ ជាមធ្យម 100Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M៖ ជាមធ្យម 50Mbps (VBR)
MP4 (HEVC) [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M៖ ជាមធ្យម 100Mbps (VBR)
UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M៖ ជាមធ្យម 72Mbps(VBR)
MP4 [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M៖ ជាមធ្យម 72Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: ជាមធ្យម 50Mbps (VBR)
AVCHD [4:2:0 8bit] PS 1920x1080 59.94p/50.00p៖ ជាមធ្យម 25Mbps (VBR)
PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p៖ ជាមធ្យម 21Mbps (VBR)
HA 1920x1080 59.94i/50.00i៖ ជាមធ្យម 17Mbps (VBR)
PM 1280x720 59.94p/50.00p៖ ជាមធ្យម 8Mbps (VBR)
P2
ការផ្សាយផ្ទាល់ LIVE STREAMING Video Compression Format ប្រូហ្វាលចម្បង H.264/MPEG-4 AVC ប្រូហ្វាលកម្រិតខ្ពស់
Video Resolution 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180
វិធីផ្សាយ Unicast, Multicast
អត្រាស៊ុម ប្រេកង់ប្រព័ន្ធ = 59.94 Hz: 30 fps, 60 fps
ប្រេកង់ប្រព័ន្ធ = 50.00 Hz: 25 fps, 50 fps
អត្រាប៊ីត 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 0.7 Mbps, 0.5 Mbps
ទម្រង់ការបង្ហាប់អូឌីយ៉ូ AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2ch
ពិធីការបណ្តាញ RTSP/RTP/RTMP/RTMPS
STILL IMAGE SECTION ទម្រង់នៃការថត JPEG (DCF/Exif2.2)
ទំហំនៃការថតរូបភាព* Video Playback Mode៖ 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9)
GENERAL SECTION ប្រភពថាមពល 7.28V (ថ្ម) / 12V (ឆ្នាំងសាកប្រភេទ AC)
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 14.4W (អេក្រង់ LCD)
វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) ប្រហែល 129 x 93 x 257 mm (5.08 x 3.66 x 10.1 អ៊ីញ)
ទម្ងន់ តួខ្លួន៖ ប្រហែល 0.9kg (1.98 lb) (តួខ្លួនប៉ុណ្ណោះ មិនរាប់បញ្ចូល ដងកាន់ របាំងពន្លឺពីកែវ ថ្ម និងធាតុបន្ថែមផ្សេងៗ)
ការថត៖ ប្រហេល 1.2kg (2.65 lb) (មិនរាប់បញ្ចូលរបាំងពន្លឺពីកែវ ថ្ម និងកែវ ឆ្លុះថត)
ផ្ទាំងអេក្រង់ LCD អេក្រង់ LCD ធំទំហំ 8.88 cm (3.5-អ៊ីញ) (ប្រហែល 2,760,000 dots) (សម្រាប់អ៊ឺរ៉ុប)
អេក្រង់ LCD ធំទំហំ 3.5-អ៊ីញ (ប្រហែល 2,760,000 dots) (សម្រាប់អាមេរិកខាងជើង / អាស៊ី)
Viewfinder មុំ EVF 0.61 cm (0.24-អ៊ីញ) (ប្រហែល 1,560,000 dots) (សម្រាប់អ៊ឺរ៉ុប)
ទទឺង EVF 0.24-អ៊ីញ (ប្រហែល 1,560,000 dots) (សម្រាប់អាមេរិកខាងជើង / អាស៊ី)
កងប្រើដោយដៃ ផ្តោត / ពង្រីក ឬ Iris
ជើងដែកភ្ជាប់ មាន
ពន្លឺវីដេអូ LED ពន្លឺជាមធ្យម
មុំត្រូវនឹងពន្លឺ
អាកាសធាតុត្រជាក់
ផ្នែកអន្តរផ្ទៃមុខ វីដេអូ SDI ចេញ
HDMI ប្រភេទ A x 1 (តំណ VIERA មិនអាចប្រើបាន)
ទម្រង់ទិន្នផល៖
2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p,
1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i,
720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p
ទិន្នន័យអូឌីយ៉ូ មីក្រូហ្វូនដែលមានស្រាប់ មីក្រូហ្វូនស្តេរ៉េអូ
ទិន្នន័យមីក្រូហ្វូន រន្ធដោតស្តេរ៉េអូ 3.5 mm x 1
ទិន្នន័យ XLR
ទិន្នផលអូឌីយ៉ូ SDI
HDMI 2 ch (LPCM 24bit)
កាស រន្ធដោតស្តេរ៉េអូអង្កត់ផ្ចិត 3.5 mm x 1
ឧបករណ៍បំពងសំឡេង អង្ក់តផ្ចិតមូល 15 mm x 1
ទិន្នន័យ និងទិន្នផលផ្សេងទៀត កាមេរ៉ាពីចម្ងាយ រន្ធដោតធំ 2.5mm x 1
ច្រកដោត USB 2.0
ឧបករណ៍ USB 2.0 ខ្សែភ្ជាប់ មីក្រូ-AB 5-pin មុខងារផ្ទុកបានច្រើន (បានត្រឹមមើល)
ច្រកចូក DC DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ ប្រភេទ4
Wi-Fi ស្តង់ដារ IEEE 802.11b/g/n
ហ្វ្រេកង់ 2.4GHz band
STANDARD ACCESSORY ឆ្នាំងសាកប្រភេទ AC មាន
ខ្សែ AC មាន
បណ្ដុំថ្មដែលអាចសាកបាន មាន (5,900mAh)
ផ្នែកដង
ឆ្នាំងសាកថ្ម
ឧករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ IR
ខ្សែ HDMI
ខ្សែ AV
ខ្សែបំលែង USB HOST
ជើងភ្ជាប់ USB
ទម្រមីក្រូហ្វូន
វីសទម្រមីក្រូហ្វូន
គម្របស្ថានីយ៍ទិន្នន័យ
ទ្រនាបឆ្លុះថត មាន
គម្របបាំងពន្លឺពីកែវ មាន
កម្មវិធីកាត់ត
កំណត់ចំណាំ កំណត់ចំណាំ * មានតែរូបភាពដែលកាត់ចេញពីវីដេអូនៅក្នុង video playback mode ឡើងវិញទេទើបប្រើបាន។ ព័ត៌មានលម្អិតអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានការជូនដំណឹង។