កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500

DMC-FZ2500

កាមេរ៉ាកូនកាត់រូបថត/វីដេអូចុងក្រោយបង្អស់

ដំណើរការក្រាហ្វិចវីដេអូកម្រិតខ្ពស់ដ៏ពិសេសដែលត្រូវនឹងតំរូវការវិជ្ជាជីវៈត្រូវបានបន្ថែមទៅឧបករណ៏ពង្រីក/បង្រួមដ៏មានអានុភាព និងសេនស័រទំហំ 1 អ៊ីញនៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលរចនាឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកបង្កើត។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
សេនស័រ MOS 1-អ៊ីញ
20.1 មេហ្គាភិចសែល
20x
កែវ LEICA DC VARIO-ELMARIT
វីដេអូ 4K
វីដេអូ FHD អត្រាប៊ីតខ្ពស់

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
10 sec, F2.8, ISO800
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
1/500 sec, F4.5, ISO1600
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
0.8 sec, F8.0, ISO 125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
1/500 sec, F4.5, ISO 800
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
1/500 sec, F9.0, ISO 125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
1/2500 sec, F10, ISO 125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
1/1250 sec, F4.5, ISO 160
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
1/80 sec, F9.0, ISO125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
13 sec, F9.0, ISO125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500
[4K PHOTO] 1/1000 sec, F4.5, ISO 320

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

DMW-BLC12

ថ្ម

accessory-image

DMW-LPL67

តម្រង PL

accessory-image

DMW-LMCH67

អ្នកការពារ MC

accessory-image

DMW-RSL1

ការថតដោយបញ្ជាពីចម្ងាយ

accessory-image

DMW-FL580L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

DMW-FL360L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

DMW-FL200L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

DMW-MS2

ម៉ាយក្រូហ្វូនស្តេរីអូ

accessory-image

VW-VMS10

ម៉ាយក្រូហ្វូនស្តេរីអូ

accessory-image

VW-LED1

ពន្លឺវីដេអូ LED

accessory-image

DMW-SFU1

កូនសោរ Upgrade Software Key

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-FZ2500