កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10

DMC-LX10

កែវថតលឿនបំផុតនៅក្នុងតួម៉ាស៊ីនរាង Palm-Sized

ខណៈពេលរក្សាទំហំតូចល្មមឱ្យសមនឹងបាតដៃរបស់អ្នក, LUMIX LX10 រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងលឿន កែវ F1.4-2.8 ហើយឧបករណ៏ចាប់សញ្ញា 1 អ៊ីញដើម្បីផ្តល់នូវថាមពលនៃការបញ្ចេញមតិដល់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូប។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
សេនស័រ MOS 1-អ៊ីញ
20.1 មេហ្គាភិចសែល
F1.4-2.8
កែវ LEICA DC VARIO-SUMMILUX
4K Functions
វីដេអូ 4K / រូបថតកម្រិត 4K / ចំណុចចាប់រូបភាពមុន

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/800 sec, F5.6, ISO 125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/400 sec, F8.0, ISO125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/125 sec, F4.0, ISO320
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/320 sec, F2.8, ISO125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/100 sec, F2.8, ISO 1250
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/640 sec, F5.6, ISO 125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/1000 sec, F5.6, ISO 125
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10
1/6 sec, F3.2, ISO400

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX DMC-LX10