កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K

DMC-G85KGC-K

កាមេរ៉ាថតវាលសម្រាប់អ្នកថតរូបសកម្ម

កញ្ចប់Dual I.S. ដែលមានអ័ក្ស 5 បច្ចេកវិទ្យា 2 និង 4K កាមេរ៉ា LUMIX G85 ថតវាល splash/dustproof ចាប់យកពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងគុណភាពរូបភាពល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ខាងក្រៅ។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
Dual I.S.2 ដែលមានអ័ក្ស 5
មុខងាររក្សាលំនឹងរូបភាព
Splash / Dustproof
ស៊ុមមុខម៉ាញ៉េស្យូមអាលុយមីញ៉ូម
រូបថតកម្រិត 4K
4K Video, Post Focus, Focus Stacking

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

H-HS12035

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.

accessory-image

H-FS12060

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.

accessory-image

H-FS014042

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

accessory-image

H-FS014045

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

accessory-image

H-FS14140

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.

accessory-image

H-VS014140

LUMIX G VARIO HD 14-140mm / F4.0-5.8 ASPH. / MEGA O.I.S.

accessory-image

H-HS35100

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S.

accessory-image

H-FS045200

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S.

accessory-image

H-FS100300

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S.

accessory-image

DMW-LND46

តម្រង ND

accessory-image

DMW-LPLA46

PL Filter

accessory-image

DMW-LMC46

MC Protector

accessory-image

DMW-MA1

ឧបករណ៍អាដាប់ទ័រចាប់លែន

accessory-image

DMW-MA2M

ឧបករណ៍អាដាប់ទ័រចាប់លែន

accessory-image

DMW-MA3R

ឧបករណ៍អាដាប់ទ័រចាប់លែន

accessory-image

DMW-FL580L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

DMW-FL360L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

DMW-FL200L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

VW-LED1

ពន្លឺវីដេអូ LED

accessory-image

DMW-MS2

មីក្រូហ្វូន

accessory-image

VW-VMS10

មីក្រូហ្វូន

accessory-image

DMW-BLC12

Battery

accessory-image

DMW-BGG1

ប្រអប់បង្គំថ្ម

accessory-image

DMW-RSL1

ការថតដោយបញ្ជាពីចម្ងាយ

accessory-image

DMW-TA1

អាដាប់ទ័រជើងកាមេរ៉ា

accessory-image

RP-SDUD128AK

128GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDUD64GAK

64GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDUD32GAK

32GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDUC16GAK

16GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDLD16G

16GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDLD08G

8GB SD Memory Card

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DMC-G85KGC-K