LUMIX G Lens H-F007014E

LUMIX G Lens H-F007014E

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

LUMIX G Lens H-F007014E
7-14mm / 14-28mm (ដូចកាមេរ៉ាទំហំ 35mm) ប្រវែងប្រសព្វ
F4.0
រន្ធពន្លឺអតិបរមា (Max. Aperture)

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-F007014E
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-F007014E
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-F007014E
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-F007014E

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

DMW-ZL1

គម្របក្រោយកែវថត

accessory-image

DMW-LRC1

គម្របខាងក្រោយរបស់កែវថត