របៀបជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបូមធូលីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់អ្នក

របៀបជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបូមធូលីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់អ្នក

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងផ្ទុកធូលី៖ ស្វែងយល់អំពីលក្ខណសម្បត្តិនៃប្រភេទនីមួយៗ ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបូមធូលី ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ការរស់នៅរបស់អ្នក។

របៀបជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបូមធូលីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់អ្នក

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងផ្ទុកធូលី (គ្មានថង់/មានថង់)

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងផ្ទុកធូលី (គ្មានថង់/មានថង់)

ដោយសារកម្លាំងបឺតខ្លាំង និងម៉ូទ័រដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់នៅឆ្ងាយពីដៃរបស់អ្នក វាអាចជួយកាត់បន្ថយទម្ងន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់។ ក្បាលបូមអាចផ្លាស់ទីបានដោយសេរី ដោយអាចបត់បែនបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វាមានប្រភេទជា មានថង់ផ្ទុកធូលី និងប្រភេទគ្មានថង់ (ស៊ីក្លូន)។

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងផ្ទុកធូលី (គ្មានថង់/មានថង់)


តើយើងគួរជ្រើសរើសប្រភេទមួយណា? ប្រភេទមានថង់ ឬគ្មានថង់ផ្ទុកធូលី?

មានម៉ាស៊ីនបូមធូលីពីរប្រភេទ៖ ប្រភេទមានថង់ក្រដាស និងប្រភេទគ្មានថង់ (ស៊ីក្លូន) ផ្ទុកធូលី អាស្រ័យលើរបៀបដែលម៉ាស៊ីនទាំងនេះបូមធូលី។ ប្រភេទមានថង់ផ្ទុកធូលី ជួយរក្សាអនាម័យច្រើនជាងមុន ដោយសារអ្នកអាចចាក់ចោលធូលី និងកម្ទេចកម្ទីដោយមិនចាំបាច់ប៉ះវាផ្ទាល់ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវទិញថង់សំរាមសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរ។
ផ្ទុយមកវិញ ប្រភេទគ្មានថង់ផ្ទុកធូលីអាចបូមកម្ទេចកម្ទីចូលក្នុងធុងធូលី។ ដោយសារអាចមើលឃើញធូលី និងកម្ទេចកម្ទីបាន អ្នកអាចដឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលថា ពេលណាគួរបោះចោល ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយជាប្រចាំនោះទេ។


ការសម្អាតដែលមានថាមពលខ្លាំងជាអាទិភាពរបស់អ្នក

អ្នកអាចបូមរយៈពេលយូរដោយប្រើថាមពលបឺតកម្លាំងខ្លាំង ដោយសារវាដោតជាមួយព្រឺភ្លើងដោយផ្ទាល់។ ចំណុះធុងធូលីមានទំហំធំ ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់កាត់បន្ថយការថែទាំ និងការបោះចោលសំរាមញឹកញាប់។

កត្តាដែលធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនបូមធូលី Panasonic ប្រភេទមានធុងផ្ទុកធូលីល្អលើសគេ

កត្តាដែលធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនបូមធូលី Panasonic ប្រភេទមានធុងផ្ទុកធូលីល្អលើសគេ
ប្រព័ន្ធស៊ីក្លូនពិសេសសម្រាប់រក្សាកម្លាំងបឺត
តម្រង HEPA សម្រាប់ការបញ្ចេញខ្យល់ស្អាត ជួយឱ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្ត
ក្បាលបូមសម្អាតវាំងននសម្រាប់សម្អាតវាំងនន និងភួយក្រាស់ដែលមានផ្ទៃរាបស្មើបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ប្រព័ន្ធស៊ីក្លូនពិសេសសម្រាប់រក្សាកម្លាំងបឺត

Panasonic រក្សាកម្លាំងបឺតខ្លាំងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបែងចែកសមាសធាតុ និងបច្ចេកវិទ្យា Stainless Guard ដែលបានចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

*ស៊េរី CL តែប៉ុណ្ណោះ។

តម្រង HEPA សម្រាប់ការបញ្ចេញខ្យល់ស្អាត ជួយឱ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្ត

ប្រព័ន្ធចម្រោះមានច្រើនដំណាក់កាលជួយរក្សាឱ្យបំពង់បញ្ចេញខ្យល់ស្អាត។ ចាប់យកសារធាតុអាឡែកហ្ស៊ីដែលមើលមិនឃើញដូចជា ធូលី សត្វល្អិត លម្អង និងសារធាតុល្អិតតូចៗជាដើម។

*ស៊េរី CL តែប៉ុណ្ណោះ CG710, CG521 and CG373។

ក្បាលបូមសម្អាតវាំងននសម្រាប់សម្អាតវាំងនន និងភួយក្រាស់ដែលមានផ្ទៃរាបស្មើបានយ៉ាងងាយស្រួល

បូមធូលីនៅលើវាំងនន និងក្រណាត់ផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយប្រើក្បាលបូមដ៏ពិសេសនេះ។

*CL789 និង CL575 តែប៉ុណ្ណោះ។

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងផ្ទុកធូលី ដែលត្រូវបានណែនាំ

MC-CL789

ប្រភេទគ្មានថង់ផ្ទុកធូលី

ស្វែងយល់បន្ថែម

MC-CL787

ប្រភេទគ្មានថង់ផ្ទុកធូលី

ស្វែងយល់បន្ថែម

MC-CL575

ប្រភេទគ្មានថង់ផ្ទុកធូលី

ស្វែងយល់បន្ថែម

MC-CL573

ប្រភេទគ្មានថង់ផ្ទុកធូលី

ស្វែងយល់បន្ថែម

វីដេអូ