ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលប្រើថាមពល 1600W ប្រភេទឥតថង់ និងមានមុខងារបូម MEGA Cyclone ស៊េរី MC-CL571A146

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលប្រើថាមពល 1600W ប្រភេទឥតថង់ និងមានមុខងារបូម MEGA Cyclone ស៊េរី MC-CL571A146

ប្រភេទ

 • គ្មានថង់

ប្រើថាមពល

 • 1600 W

កង់រង្វិលទន់

 • មាន

សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី

 • 2.2 L

តម្រងចម្បង

 • HEPA

តម្រងបញ្ចេញខ្យល់

 • ធម្មតា

ដងកាន់

 • ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ដងត

 • ប្លាស្ទីក x2

ប្រវែងខ្សែ

 • 5.0 ម

ពណ៌

 • ក្រហម

ទម្ងន់តួម៉ាស៊ីន

 • 5.1 kg

គ្រឿងបន្ថែម

 • ក្បាលបូមប្រឡោះតូចច្រាសបោសធូលី