រូបភាពរបស់ MC-YL635

MC-YL635

ខ្សែរួមចូលវិញ -
ថាមពលប្រើប្រាស់ 2200 វ៉ាត់
សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី 22 លីត្រ
បំពង់តបន្ថែម ដែក x 2
ប្រវែងខ្សែ 8.0 ម
តម្រងបញ្ចេញខ្យល់ ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី