ម៉ាស៊ីនបោក និងសម្ងួតមានមាត់ចំហៀងដ៏ទាន់សម័យម៉ូដែល NA-D106X1WS3 ចំណុះ 10kg / 6kg

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបោក និងសម្ងួតមានមាត់ចំហៀងដ៏ទាន់សម័យម៉ូដែល NA-D106X1WS3 ចំណុះ 10kg / 6kg

ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន

 • ចំណុះ (បោកគក់ / សម្ងួត)

  • 10 kg / 6 kg
 • ល្បឿនវិល (rpm)

  • 1,000 rpm
 • វិមាត្រ (W x D x H)

  • 600 x 665 x 998 mm
 • ទម្ងន់

  • 73 kg
 • តង់ស្យុង / ហ្វ្រេកង់

  • 220 - 240 V / 50 Hz
 • មុំបើកទ្វារចំហ

  • 105 ˚
 • ទំហំធុងចំហ

  • 420 mm
 • ប្រភេទផ្ទាំងបញ្ជា

  • ផ្ទាំងប៉ះបញ្ជា LED ពណ៌ស
 • ពណ៌តួ

មុខងារ

 • ប្រព័ន្ធពពុះសកម្ម

  • មាន
 • ក្បាលបាញ់ទឹក (ប្រើទឹកយ៉ាងសកម្ម)

  • មាន (ទឹកបាញ់ 7)
 • ប្រព័ន្ធបោកគក់ដោយក្រឡុកចុះឡើង

  • មាន
 • មុខងារ 3D sensor wash

  • មាន
 • សកម្មភាពចំហុយ

  • គ្មាន
 • ប្រព័ន្ធសម្ងួត

  • ប្រព័ន្ធ ECO Drying ថ្មី
 • ECONAVI

  • yes
   • Laundry load sensor
   • Water temperature sensor
   • Laundry material sensor
 • Inverter

  • មាន

មុខងារផ្ដល់ភាពងាយស្រួល

 • សោការពារសុវត្ថិភាពពីក្មេង

  • មាន
 • មុខងារលាងសម្អាតធុង

  • • Auto Tub Clean
   • Mold prevention drum
   • 30 ⁰c Tub Clean
 • ជម្រើសបន្ថែមសម្រាប់ការបោកគក់

  • មាន
 • មុខងារបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  • មាន
 • ធុង SAZANAMI

  • មាន
 • មុខងារណែនាំ

  • • Detergent Amount Recommendation
   • Overload Alert in drying
   • Cycle end buzzer
 • ពន្យារពេលចាប់ផ្ដើម (ពន្យារពេល)

  • មាន (បោកគក់៖ 2-24 ម៉ោង, សម្ងួត៖ 6-24 ម៉ោង)
 • បំពង់ចរន្តទឹក

  • មាន
 • បំពង់បង្ហួត

  • មាន

កម្មវិធីចម្បង

 • កប្បាសសំឡី

  • មាន
 • កម្លាំងខ្លាំង

  • មាន
 • សម្អាតដៃ

  • សម្អាតដៃ
 • ការរៀបចំបាត

  • មាន
 • ត្រាំ

  • មាន (40 ⁰c)
 • ECONAVI

  • មាន
 • មុខងារលាងសម្អាតធុង

  • មាន
 • បោកគក់និងសម្ងួត

  • មាន