ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅស៊េរីស្ដង់ដារម៉ូទ័របូមទឹក DH-3JP2WK

DH-3JP2WK

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ
ស៊េរីស្ដង់ដារម៉ូទ័រ
បូមទឹក

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅស៊េរីស្ដង់ដាររបស់ Panasonic ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់រីករាយនឹងផាសុកភាពនៃការងូតទឹកផ្កាឈូកនៅផ្ទះ ដែលងាយស្រួលប្រើ និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល។ ម៉ូដែលនេះដំណើរការដោយមានសំឡេងរំខានតិចតួចបំផុត និងដំណើរការបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ទោះបីជាមានសម្ពាធទឹកទាបក៏ដោយ។

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅស៊េរីស្ដង់ដារម៉ូទ័របូមទឹក DH-3JP2MK

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅស៊េរីស្ដង់ដារម៉ូទ័របូមទឹក DH-3JP2WK
ការប្រើប្រាស់ថាមពល
3.6 kW
វិមាត្រ
380 x 190 x 93 (H x W x D) (mm)
សម្ពាធទឹក
អតិ 380kPa, អប្ប 4.9kPa

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅស៊េរីស្ដង់ដារម៉ូទ័របូមទឹក DH-3JP2WK