ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-3JL2WH

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-3JL2WH

DH-3JL2WH

ស្អាត តូច សន្សំសំចៃ និងមិនត្រូវការទីតាំងធំ

• ការរចនារូបរាងស្ដើង និងស្រស់ស្អាត
• ប៊ូតុងមួលបើក/បិទ
• ស្ដង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតដោយប្រើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព 9 ចំណុច
• ក្បាលទឹកផ្កាឈូកដែលជួយសន្សំសំចៃទឹក

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-3JL2WH

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ DH-3JL2WH