ម៉ាស៊ីនទឹកក្ដៅប្រភេទស្ដុកទឹក (DH-15HAMKW)

DH-15HAMKW

ផលិតផលលេខ 1 របស់ Panasonic ម៉ាស៊ីនទឹកក្ដៅប្រភេទស្ដុកទឹកដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតដោយមិនត្រូវការការតំហែទាំច្រើន*¹

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទឹកក្ដៅប្រភេទស្ដុកទឹកធ្វើពីដែកថែបនៃការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់យើង ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនផ្តល់ជូននូវភាពធន់បានយូរអង្វែង មានសុវត្ថិភាពបំផុត និងសន្សំសំចៃថាមពលបានច្រើនផងដែរ។

ម៉ាស៊ីនទឹកក្ដៅប្រភេទស្ដុកទឹក (DH-15HAMKW)

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនទឹកក្ដៅប្រភេទស្ដុកទឹក (DH-15HAMKW)
15 L
ទំហំ
7kg
ទម្ងន់
437 x 323 x 310 mm
វិមាត្រ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនទឹកក្ដៅប្រភេទស្ដុកទឹក (DH-15HAMKW)