ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-TMAX20

SC-TMAX20

កម្រិតសំឡេងបាសអុកលឺខ្លាំង

កម្លាំង 1200W ដែលមានវូហ្វើទំហំ 20 cm ជាមួយដ្រាយទ្វេ (Dual Drive) និងធ្វីទ័រពីរទំហំ 6 cm រួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យា AIRQUAKE BASS​ ដើម្បីផ្ដល់សំឡេងបាសកាន់តែបុកល្អ។ ពន្លឺចម្រុះពណ៌បញ្ចេញពន្លឺដ៏ស្រស់ស្អាត ដើម្បីឱ្យស៊ីជាមួយសំឡេងដ៏អស្ចារ្យ។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងរាងបញ្ឈរដ៏តូចនេះភ្ជាប់មកជាមួយថ្ម* ដែលជួយឱ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅគ្រប់ទីកន្លែង។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-TMAX20
កម្រិតសំឡេងខ្លាំងអស្ចារ្យ
វូហ្វើទំហំ 20cm ជាមួយ Dual Drive / AIRQUAKE BASS
រាងតូច និងងាយស្រួលយួរ
រាងងាយស្រួលយួរ / ភ្ជាប់មកជាមួយថ្ម
មុខងារសម្រាប់ពីពិធីជប់លៀង
ជ្រើសរើសបទចម្រៀងដោយប្រើកម្មវិធី MAX Juke

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-TMAX20