ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-TMAX40

SC-TMAX40

សម្ពាធសំឡេងបាសដ៏អស្ចារ្យ

កម្លាំង 1200W ដ៏មានអនុភាពដោយប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងសរុបចំនួនប្រាំ រួមទាំងវូហ្វើដ៏អស្ចារ្យទំហំ 20cm ដែលមានដ្រាយទ្វេ និងបំពាក់ជាមួយបាស AIRQUAKE BASS ដើម្បីបង្កើនសំឡេងបាសឱ្យកាន់តែឮខ្លាំង។ TMAX40 ក៏បំពាក់មកជាមួយមុខងារផ្សេងៗផងដែរ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងអស់ក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់អ្នកដូចជា ការចាក់ឌីជេ មុខងារខារ៉ាអូខេពេញលេញ និងពន្លឺសម្រាប់រាំ MAX។ TMAX40 ធ្វើឱ្យពិធីជប់លៀងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកកាន់តែមានសំឡេងឮខ្លាំង!

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-TMAX40
កម្រិតសំឡេងខ្លាំងអស្ចារ្យ
វូហ្វើដ៏អស្ចារ្យទំហំ 20cm / AIRQUAKE BASS
មុខងារសម្រាប់ពីពិធីជប់លៀង
ពន្លឺសម្រាប់រាំ MAX / មុខងារខារ៉ាអូខេពេញលេញ
ចាក់តន្ដ្រីពីទូរសព្ទដៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈ MaX Juke
សំណូមពរបទចម្រៀងដោយប្រើកម្មវិធី MAX Juke

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-TMAX40