ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K

SC-UA3GS-K

កម្មវិធីជួបជុំ នៅឯណា?

នាំយកសំឡេងតន្ដ្រីដ៏រណ្ដំទៅបរិយាកាសខាងក្រៅជាមួយអ្នក។ ចាប់ផ្តើមទទួលបានតន្ត្រីទាន់សម័យឥឡូវ​នេះជាមួយឧបករណ៍ចាក់តន្ត្រីថ្មី UA3។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K
ការឌីហ្សាញមុខងារច្រើនក្នុងឧបករណ៍តែមួយ
រាងផ្ដេក / ងាយស្រួលយួរ
សំឡេងឮខ្លាំងអស្ចារ្យ
300W(BR:250W) / សំឡេងឮច្បាស់ល្អ
មុខងារជប់លៀង
ប៊្លូធូស USB ស៊ីឌី វិទ្យុ កម្មវិធី Jukebox

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA3GS-K