ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែម៉ូដែល SC-UA7GS-K

SC-UA7GS-K

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែម៉ូដែល SC-UA7GS-K
សំឡេងខ្លាំងពេញបន្ទប់
វូហ្វើ 4 និងធ្វីទ័រ 4 / AIRQUAKE BASS
រាង 6 ជ្រុង ទាន់សម័យ
ប៊ូតុងសេនស័រប៉ះបញ្ចេញពន្លឺ / បញ្ចេញពន្លឺ
ការភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លាតវៃ
កម្មវិធី Panasonic MAX Juke / អាចតភ្ជាប់ខ្សែអុបទិក

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែម៉ូដែល SC-UA7GS-K
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែម៉ូដែល SC-UA7GS-K

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែម៉ូដែល SC-UA7GS-K