រូបភាពរបស់ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA90GS-K

ឧបករណ៍បំពងសំឡេងឥតខ្សែ SC-UA90GS-K

កំណត់ចំណាំ *1 ការចាក់អាចមានភាពខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើសំឡេង ឌីស និងគុណភាពនៃការថត។
*2 ទាញយកនៅលើ App Store។ ទាញយកនៅលើ Google Play™។
*3 ព័ត៌មានលម្អិតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរ​ដោយមិនមានការជូនដំណឹង។ លេខទាំងអស់ដែលផ្ដល់ជូននៅទីនេះគឺប្រហាក់ប្រហែល។
ការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់៖ ការថត និងការចាក់សំឡេងនៅលើឧបករណ៍នេះ(ឬផ្សេងទៀត) តម្រូវឱ្យមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ Panasonic មិនមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត និងអះអាងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើ សកម្មភាព​ ឬចេតនាទាំងឡាយដែលខុសច្បាប់។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានាថាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត អនុលោមតាមច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។
ការជូនដំណឹងអំពីពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Apple និងនិមិត្តសញ្ញា Apple គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Apple Inc. ដែលចុះឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសផ្សេងទៀត។ App Store គឺជានិមិត្តសញ្ញាសេវាកម្មរបស់ Apple Inc.
Google Play គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Google LLC។
និមិត្តសញ្ញា និងសញ្ញាជាពាក្យប៊្លូធូស (Bluetooth®) គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះឈ្មោះ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Bluetooth SIG, Inc. ហើយការប្រើប្រាស់សញ្ញាទាំងនោះដោយក្រុមហ៊ុន Panasonic គឺមានអាជ្ញាបណ្ណ។ និមិត្តសញ្ញា និងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរៀងៗខ្លួន។
សញ្ញា N គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ NFC Forum, Inc. នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសផ្សេងទៀត។
Qualcomm គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Qualcomm Incorporated ដែលចុះឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសផ្សេងទៀត។ ប្រើដោយមានការអនុញ្ញាត។ AllPlay គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Qualcomm Connected Experiences, Inc. ដែលចុះឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសផ្សេងទៀត។ ប្រើដោយមានការអនុញ្ញាត។
អំភ្លី ប្រភេទអំភ្លី អំភ្លីឌីជីថល 2.1ch
ថាមពល PMPO 22000W
ថាមពល RMS (30% THD) ផ្នែកខាងមុខ (បណ្ដាញទាំងពីរត្រូវបានដំណើរការ) 500W ម្ខាងៗ (2 អូម, 1Khz,30%THD)
បណ្ដាញវូហ្វើរង 500W ម្ខាងៗ (2 អូម, 100hz,30%THD)
ថាមពលមុខងារស្តេរ៉េអូ RMS សរុប ok
ប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសំឡេង បង្កើនសំឡេងបាសបុក AIRQUAKE BASS
ឧបករណ៍បំពងសំឡេងផ្នែកខាងមុខ ប្រភេទ ឧបករណ៍បំពងសំឡេង 4 ប្រព័ន្ធបញ្ចេញសំឡេង 2 ប្រភេទ (បាសលាន់)
ឧបករណ៍បំពងសំឡេង វូហ្វើទំហំ 8cm x4
ធ្វីទ័រទំហំ 6cm x4
ឧបករណ៍បំពងសំឡេងសាប់ ប្រភេទ ឧបករណ៍បំពងសំឡេង 1 ប្រព័ន្ធបញ្ចេញសំឡេង 1 ប្រភេទ (បាសលាន់)
ឧបករណ៍បំពងសំឡេង សូពើរវូហ្វើទំហំ 20cm x2
CD / DVD ចាក់ឌីសទី *1 CD-R / RW
ទម្រង់ CD-DA / MP3
អង្គចងចាំខាងក្នុង ទំហំ 4GB
ស្គាល់ទម្រង់ឯកសារមេឌៀ MP3
USB រន្ធ USB USB ពីរ (ចាក់ + ថត / ចាក់)
USB ស្តង់ដារ USB ល្បឿនពេញជំនាន់ 2.0
ទម្រង់ដែលស្គាល់ MP3
ការចាក់ មាន
ការសាកថ្ម មិនផ្សព្វផ្សាយ (500mA)
វិទ្យុ RDS មាន
ចំណុចតភ្ជាប់អង់តែន អតុល្យភាព 75 អូម
ការកំណត់ស្ថានីយជាមុន FM 30 ស្ថានីយ
បណ្ដាញ ប៊្លូធូស កំណែជំនាន់ កំណែជំនាន់ 2.1 + EDR
លំដាប់ថ្នាក់ លំដាប់ថ្នាក់ទី 2
កូឌិក SBC មាន
មុខងារប៉ះមួយដើម្បីដំណើរការរបស់ទូរទស្សន៍ Panasonic មាន
កម្មវិធីសម្រាប់ស្មាតហ្វូន ឈ្មោះកម្មវិធី Panasonic MAX Juke *2
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS មាន
Android មាន
មុខងារសំឡេង អេហ្គុយកំណត់ជាស្រេច អេហ្គុយកំណត់ជាស្រេច
អេហ្គុយកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រភេទសំឡេងចំនួន៣ + សំឡេងរងំជុំវិញខ្លួន
សំឡេងខ្លាំងពេញបន្ទប់ មាន
បច្ចេកវិទ្យាសំឡេងរំខានតិច Maximized Bass Sound PLUS
ខារ៉ាអូខេ មុខងារខារ៉ាអូខេពេញលេញ
អេហ្គុយសំឡេងខ្លាំង សំឡេងបាសខ្លាំង D.Bass មាន
D.Bass Beat មាន
មុខងារឌីជេ ឥទ្ធិពល មាន
គំរូ មាន
ម៉ាស៊ីនចាក់សំឡេង ខារ៉ាអូខេ មាន
ម៉ាស៊ីនចាក់សំឡេង ឌីជេ មាន
ចំណុចតភ្ជាប់ រន្ធ USB x2
សំឡេងចូល AUX (PinJack) x1 / Opt-IN x1
រន្ធដោតមីក្រូហ្វូន x2 (6.3mm)
ទូទៅ ឧបករណ៍កែសម្រួលពន្លឺ មាន
ប្រភពថាមពល AC 220 - 240V, 50Hz
បិទថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ មាន
ការប្រើប្រាស់ថាមពល *3 ការប្រើប្រាស់ធម្មតា 200 W
មុខងាររង់ចាំធម្មតា 0.5 W
មុខងាររង់ចាំតាមរយៈប៊្លូធូស 0.6 W
មុខងារកំណត់រយៈពេល សម្រាក មាន
ម៉ោង មាន
មុខងារកំណត់រយៈពេលចាក់ មាន
មុខងារកំណត់រយៈពេលថត មាន
វិមាត្រ ទម្ងន់ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងចម្បង វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 300 X 944 X 295 mm
ទម្ងន់ 21 kg